Biogass – hvordan gjør vi det best?

Norconsult, i samarbeid med Kruger Kaldnes, inviterer deg med interesse for biogass til fagdag 27. oktober.

Biogass trekkes frem av myndighetene som et viktig tiltak for å nå våre klimamål. Det er blitt en vanlig del av slambehandling på både store og små avløpsanlegg og er også aktuelt for husdyrgjødsel og våtorganisk avfall.

Det er mange forhold som virker inn på hvordan man skal gå frem for å lykkes med å etablere bruk av biogass, samtidig som det har skjedd mye på den teknologiske siden.

På seminaret får du høre andres erfaringer, se siste nytt innenfor design av biogassanlegg, det aller nyeste fra forskning og praktisk bruk, samt gode tips til hvordan produksjon av biogass bør gjøres for å oppnå økonomisk og miljømessig godt resultat.

Vi ønsker å skape debatt om løsninger, kunnskap om hvilken vei markedet går, og ikke minst, utfordre med tanker om at det bør produseres biogass av langt mer av norsk avløpsslam enn det som gjøres i dag.

Vi håper dette kan være interessant for mange av dere, og at invitasjonen formidles til kunder og kontakter.

Les programmet her og meld deg på for en interessant dag på Gardermoen den 27. oktober!

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss