Bistår med HMS-oppfølging

Norconsult har fått oppdrag som koordinator for utførelse (KU), HMS bistand på byggeplass og oppfølging av ytre miljø i tillegg til videreføring av prosjekteringen i byggefasen for Lyse Produksjon sitt nye vannkraftverk Lysebotn II innerst i Lysefjorden.

Lyse Produksjon startet i 2010/11 planlegging av nye Lysebotn vannkraftverk innerst i Lysefjorden. Prosjektet omfatter bygging av ny kraftstasjon med økning av installert kapasistet fra 210 til 370 MW. Sammen med bygging av ny vannvei (ca 11 km med tuneller) åpner dette mulighet for vesentlig effektivisering strømproduksjonen som følge av og forbedret utnyttelse av fallhøyde og økt fleksibilitet for effektkjøring av anlegget.

Norconsult har vært involvert fra starten og har utarbeidet design og miljøoppfølgingsplan for prosjektet. I tillegg til videreføring av prosjekteringen i byggefasen har Norconsult fått oppdrag som koordinator for utførelse (KU), HMS bistand på byggeplass og oppfølging av ytre miljø. KU skal på vegne av byggherren sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt ved koordinering av grensesnitt at entreprenørene innarbeider relevante deler av planen i sitt internkontrollsystem. Samtidig skal KU i dette tilfellet også påse ivaretagelse av utslippskrav i miljøoppfølgingsplanen (MOP).

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss