Foto: Kent Even Gunstad

Blir bærekraftambassadør for Bodø/Glimt

Norconsult har inngått en treårig partneravtale med FK Bodø/Glimt. Avtalen innebærer at Norconsult blir bærekraftambassadør for fotballklubbens Action Now-program.

Det er Norconsult region Nord som har inngått avtalen med Glimt. Avtalen er i tråd med Norconsults ambisjon om lokal tilstedeværelse, som også innebærer at selskapet skal være en aktiv medspiller i lokalsamfunnet der de har kontorer.

– Vi viser samfunnsansvar ved å støtte ulike typer aktiviteter både nasjonalt og lokalt. I Nord synes vi tiden var inne til å støtte landsdelens ledende fotballklubb. Klubben er viktig for landsdelen og selvfølgelig også for mange i Norconsult, sier Roy Nyheim, regiondirektør i Norconsult Nord.

– I tillegg er det fint for oss å kunne være bærekraftambassadør for klubben. Norconsult og Bodø/Glimt deler ønsket om å jobbe for en samfunnsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål. Klubbens Action Now-program er i den sammenheng et flott tiltak vi stiller oss helhjertet bak.

Viktig med partnere

Leder for marked og salg i Bodø/Glimt, Tom Steffensen, er svært fornøyd med å få Norconsult med på laget.

– Det er viktig for oss å få med flest mulig støttespillere for å løfte fram satsingen Action Now, som skal bidra til en mer bærekraftig utvikling lokalt, nasjonalt og ute i verden. Glimt skal være mer enn bare en fotballklubb, og vi ønsker oss partnere som støtter opp under og løfter vårt samfunnsoppdrag sammen med oss. I tillegg er partnerne våre selvfølgelig svært viktig for å sikre at Glimt fortsatt skal kunne utvikle seg som en toppklubb i norsk fotball. I likhet med andre klubber påvirkes Glimts inntekter veldig av resultater i serie og cup, samt spillersalg. Vi ønsker å gjøre oss mindre avhengig av disse faktorene, og bygge en stabil inntektsbase som trygger vår økonomiske plattform. Da er gode langsiktige partnere avgjørende.

Fotball er ikke alt

Action Now-programmet ble startet av Glimt i 2019, og hensikten er å skape en møteplass og en kommunikasjonsplattform for felles prosjekter i tråd med FNs bærekraftsmål.

– Våre bærekraftambassadører er virksomheter som er langt fremme på bærekraftig tenking og satsing, som gjør prosjekter og aktiviteter med hverandre, sammen med Glimt og internt. De sørger for, og inspirerer til en mer bærekraftig utvikling, sier Steffensen.

-Sånn vi har lært Norconsult å kjenne er de en perfekt partner og bærekraftambassadør for oss.

Bodø/Glimt har allerede inspirert flere fotballklubber i inn- og utland til å utvikle sine egne Action Now-programmer, eller bærekraftprogrammer under andre navn. Satsingen har også vært presentert for World Economic Forum og FN ved flere anledninger, senest like før jul 2021 for en Premier League-klubb og en klubb i fransk toppdivisjon som tok kontakt med Glimt.

Kontakt:

Tom Steffensen, leder for marked og salg, Bodø/Glimt

e-post: tom@glimt.no

mobil: 917 28 224


Roy Nyheim, regiondirektør Norconsult

e-post: roy.nyheim@norconsult.com

mobil: 45404392

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss