Mange eldre borettslag har behov for rehabilitering. Illustrasjonsfoto fra Landås i Bergen. (Foto: Widerøe, bilde fra Bergen kommunes bildearkiv)

Borettslag og sameier får råd om rehabilitering

"Vi fornyer Bergen":

Mange gamle leiligheter er ofte dårlig isolert og møter ikke moderne krav til komfort og teknisk standard. Rehabilitering er derfor bra både for økonomi og klima. Nå skal borettslag og sameier i hele Bergen få ekspertråd på seminaret "Vi fornyer Bergen".

Torsdag 25. november arrangeres rehabiliteringsseminaret «Vi fornyer Bergen» i Grieghallen.

– Dette er Vestlandets viktigste arrangement for rehabilitering av borettslag og sameier. Dette er en konferanse hvor styreledere og styremedlemmer kan få inspirasjon og faglig råd direkte fra utstillere og foredragsholdere fra byggebransjen, sier Jarle Odland, senior prosjektutvikler bygg og eiendom i Norconsult i Bergen. Han er primus motor for denne samlingen, som har blitt arrangert flere ganger tidligere.

– Det er i år tredje gang arrangementet blir satt opp, og vi forventer stor deltakelse, sier Odland.

I 2018 var de på Fløyen med over 200 deltakere og i 2019 på Radisson Hotel Bryggen med over 300 deltakere. I 2020 ble arrangementet avlyst grunnet den pågående pandemien.

En arena for alle aktører

– Men nå i 2021 er vi tilbake, og denne gang i Bergens storstue Grieghallen. Vårt formål som initiativtakere har vært å skape en arena på tvers av interessegrupper. Enten vi er entreprenører, leverandører, rådgivere, arkitekter, boligbyggelag eller styrerepresentanter så har vi alle et felles mål; vi skal løfte borettslagene inn i fremtiden. Skal vi lykkes best mulig må vi tenke helhetlig og tverrfaglig, og det er nettopp her «Vi fornyer Bergen» har en misjon, mener Odland.

Han peker på at prosjekter som er knyttet til rehabilitering skal sette i stand en bygning for et nåtidig formål.

– Dette er et stort ansvar. Ikke bare fordi det er en vesentlig kostnad som påhviler andelseierne, men fordi nye løsninger, regler og krav erstatter gamle. Dette gir en ny dimensjon i en tid der utviklingen akselererer raskere enn noen gang. Bygningsmassene i borettslagene representerer store verdier, men først og fremst skal de huse beboere som skal leve i et godt og trygt bomiljø. Behov for tiltak som følge av gap mellom ønsket og faktisk tilstand er ekstremt viktig. Rehabilitering bidrar i så måte til å nettopp gjenvinne økt trivsel og bomiljø i disse eldre bygningsmassene, utdyper Odland.

Arrangementet er et samarbeid mellom Norconsult, Balkongentreprenøren og Rexir.