Vidar Havellen som er sivilingeniør innen varme og kuldeteknikk skal bistå de lokale helsemyndighetene i Lusaka med å utvikle et anlegg for lagring av medisiner drevet av solceller.

Bretter opp ermene for Zambia

Samarbeidet med Ingeniører uten grenser

Norconsult inngikk i 2014 en samarbeidsavtale med IUG Norge. Dette er en interesseorganisasjon for ingeniørfaglig bistandsarbeid hvor visjonen er å lindre nød ved ingeniørmessig bistand. Samarbeidet gir Norconsults medarbeidere mulighet til permisjon på inntil 14 dager med lønn for å delta på oppdrag via IUG Norge.

- Oppdraget med Vidar for UNDP passet som hånd i hanske med vår nye strategi der vi fokuserer spesielt på fornybar energi ved siden av bygg- og samferdsel, vann- og sanitær og landbruk, kommenterer daglig leder i IUG, Bjørn Nissen.

- Jeg gleder meg til å bidra med fagkunnskap i et viktig prosjekt, forteller Vidar Havellen. Dette vil være hans første besøk på det afrikanske kontinentet, og han han tror oppholdet både vil være lærerikt og spennende.

Nyttige og erfaringsrike opphold
De to første som reiste på oppdrag via IUG, var Edana Fedje og Mari Sjaastad. Edana bidro med råd om vannforsyningen til på ArcAro-prosjektet i Kenya og Mari deltok på et sanitærprosjekt i Uganda. Begge synes oppholdet både var nyttig og opplevelsesrikt. Også IUG er svært fornøyd med Norconsults bidrag:
- Arbeidet med et stort selskap som Norconsult åpner mange muligheter for en organisasjon som IUG. Dette gir oss tilgang til meget kompetente og motiverte ingeniører som melder seg inn i IUG og som vil løse praktiske problemer i felt mens de samtidig er glimrende ambassadører for IUG internt i selskapet. Vi kommer helt sikkert til å sende flere fra Norconsult ut på oppdrag igjen, sier Nissen.