Byggeskikkpris til Fauskanger barne- og ungdomsskole

Askøy kommune deler ut prisen for å fremme god byggeskikk. Skolen er tegnet av arkitekt Ola Roald, mens uteanlegget er tegnet av Norconsults landskapsarkitekter.

Askøy kommunes Byggeskikkpris deles ut hvert annet år og det er prisen for 2013-14 som nå er tildelt Fauskanger barne- og ungdomsskole.

– Dette har vært et utfordrende og spennende prosjekt å arbeide med. Det er et stort ansvar å lage gode uteområder for barn og unge, tilpasset ulike behov, sier landskapsarkitektene Nina Dybwad og Laila Iren Isene i Norconsult i Bergen.

Bruk av bygningsmessige konstruksjoner ble et viktig grep for å svare på de klimatiske utfordringene. De store overdekkede utearealene er en av prosjektets suksessfaktorer. I tillegg til dette er prosjektet etablert med en god organisering i form av enkle, logiske forbindelseslinjer og tydelige sammenhenger mellom inne- og uteareal. Bruk av tre i fasadene og en variasjon i utforming bidrar til å skape lune, gode oppholdsarealer tett på bygget.

Juryen fremhever byggets arkitektoniske kvaliteter hvor stedstilpasning og materialbruk er forbilledlig og fremstår som eksempel til etterfølgelse. Spesielt fremheves de store overdekkende utearealene med levegger som bærende elementer. Et arkitektonisk sterkt grep som svarer til prosjektets klimatisk utfordringer med beliggenhet i et værhardt område. I tillegg hedres prosjektet for sin miljøprofil med bruk av tre og fremtidsrettede løsninger.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss