Norconsult har lang erfaring fra arbeid med byutviklingsområder i Oslo. Her fra Hovinbyen. (Foto: Norconsult)

BYM har tildelt Norconsult rammeavtale på rådgivning og prosjektering i byutviklingsområder i Oslo

Bymiljøetaten i Oslo (BYM) har signert en rammeavtale med Norconsult og tre andre leverandører på prosjektering av kommunal infrastruktur i byutviklingsområder i Oslo. Dette omfatter offentlige tiltak som gater, torg, sykkelveier, parker og grøntdrag med tilhørende kabler og ledninger.

I rammeavtalen inngår også oppdrag for Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune.
– Vi er svært fornøyde med at Bymiljøetaten igjen har vist oss tillit og tildelt Norconsult rammeavtale for de neste fire årene, med opsjoner for ytterligere tre år, sier Truls Inderberg, divisjonsdirektør for Vann og avløp i Norconsult.

Stor interesse i markedet

Det var stor interesse i markedet og Bymiljøetaten mottok hele 12 tilbud. Rammeavtalen, som også er inngått på vegne av Vann- og avløpsetaten, er etter en grundig evaluering signert med Norconsult, Multiconsult, Sweco og Rambøll, skriver BYM i en pressemelding.

Bymiljøetaten i Oslo kommune har i dag ansvar for å koordinere og gjennomføre offentlige tiltak som fremforhandles i utbyggingsavtaler for en rekke byutviklingsområder i Oslo. For tiden har BYM ansvar for 12 byutviklingsområder, men flere områder vil kunne bli lagt til i løpet av kontraktsperioden.

Rammeavtalen skal dekke både BYM og VAV sine behov for rådgivnings- og prosjekteringstjenester i disse områdene.

Solid erfaring fra Hovinbyen

Norconsult har lang erfaring med arbeid fra byutviklingsområder i Oslo, og har de siste årene vært særlig involvert i utviklingen av Hovinbyen.

– I en årrekke har Norconsult arbeidet med kommunal infrastruktur for Oslo kommune i Hovinbyen. Gjenåpningen av Hovinbekken har vært en vesentlig del av dette arbeidet. Byutviklingsoppdrag er meget interessante og tverrfaglige oppgaver, som påvirker mange mennesker. Her har vi benyttet både egne landskapsarkitketer, og landskapsarkitekter fra Bjørbekk & Lindheim. Vi gleder oss til å fortsette vårt samarbeid med BYM for å sikre gode offentlige byrom i Oslo kommune også fremover, sier Ole Fossen, prosjektdirektør i Norconsult.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss