Skjermbilde fra ISY Prosjekt på E18 Vestkorridoren

CEEQUAL inn i samhandlingsløsningen ISY Prosjekt: Forenkler bærekraftsvurderinger i store utbyggingsprosjekter

Norconsult har i samarbeid med Statens vegvesen effektivisert arbeidet med CEEQUAL vesentlig i prosjektet E18 Vestkorridoren. Dette er gjort ved å integrere bærekraftssertifiseringen i prosjektgjennomføringen via ISY Prosjekt.

Prosjektet E18 Vestkorridoren i Viken fylke er for tiden i reguleringsplanfasen. Prosjektet strekker seg fra Ramstadsletta i Bærum kommune til Nesbru i Asker, og skal fornye E18 på strekningen. Prosjektet har satt seg ambisiøse bærekraftsmål, konkretisert gjennom en prosjektspesifikk handlingsplan for bærekraft og en ambisjon om å oppnå «Excellent» i henhold til CEEQUAL-sertifiseringen.

CEEQUAL er et verktøy for å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter. CEEQUAL benytter evidensbaserte vurderingskriterier og ekstern verifisering for å gi et resultat som kan offentliggjøres og brukes for å måle bærekraft i et prosjekt.

ISY Prosjekt er en softwareløsning for prosjektgjennomføring fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) som ivaretar mange prosjekt- og oppdragsutfordringer i ett og samme system. Den unike koblingen mellom innsynsmodellen og oppgavehåndtering gjør at man kan tilrettelegge rett informasjon for brukeren.

Gjør det enklere
Som rådgiver for Statens vegvesen har Norconsult et stort tverrfaglig team som samarbeider tett med Statens vegvesens ressurser. Det er mange overordnede krav i CEEQUAL som må svares ut og dokumenteres innenfor flere fag i både Norconsult og Statens vegvesen. Norconsult innså raskt at arbeidet med CEEQUAL måtte integreres i det daglige arbeidet og på en plattform som kunne deles av forskjellige aktører. Bærekraftig utvikling er ikke noe noen få gjør, men et arbeid alle må bidra til. Norconsults formål er «Hver dag forbedrer vi hverdagen». For å få dette til, må også verktøyene og arbeidsprosessene legges til rette.

- ISY Prosjekt gjør denne jobben enkelt, raskt, intuitivt og samler alt på ett sted. Vi har nå integrert alle punkter i sertifiseringen i vårt innsynsverktøy ISY Prosjekt. CEEQUAL består av opp til 249 spørsmål som poenggis ut ifra måloppnåelse. Det er krav til dokumentasjon som skal fremlegges en ekstern revisor, en såkalt Verifier, for å sikre kvaliteten. Dette er en mer effektiv måte å arbeide på og sikrer at mulighetene for å oppnå mer bærekraftige løsninger blir identifisert og arbeidet med tverrfaglig i hele prosjektteamet på tvers av organisasjoner, sier oppdragsleder Bent Ramsfjell i Norconsult.

Ved å integrere alle punktene i ISY Prosjekt har den enkelte ansvarlige fått en effektiv måte å knytte måloppnåelse innen bærekraft til sine arbeidsoppgaver, finne informasjon og dokumentere hva som er gjort. Samhandlingsplattformen ISY Prosjekt kan brukes av alle aktører på tvers av organisasjoner. Dette gjør arbeidet med dokumentasjon og ikke minst fordeling og daglig oppfølging av ansvar vesentlig lettere.

I tillegg til en forenkling for den enkelte medarbeider og leder i prosjektet, blir også arbeidet for prosjektets Assessor mer oversiktlig. Assessor vil kunne følge opp personer enklere, holde informasjonen på én plattform og ta ut statusrapporter raskt. Prosjektledelsen vil også kunne se status i innsynsløsningens dashboard på måloppnåelse iht. CEEQUAL og til og med gå inn i de enkelte punkter om ønskelig, for å se hva som gjøres.

- Dette effektiviserer mitt arbeid som prosjektets CEEQUAL Assessor, sier Sylvia Piamonte Samuelsen i Norconsult.

Planarbeidet for E18 Vestkorridoren Ramstadsletta–Nesbru skal legge til rette for ny E18 forbi Sandvika. Bedre fremkommelighet for næring, kollektiv, syklende og gående er viktig i tillegg til redusert miljøbelastning, barrierevirkning og redusert antall ulykker. Hele prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2030.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss