STORT OPPDRAG: VVS er en viktig del av Norconsults rådgivning inn mot Construction City, et av Norges største byggeprosjekter.

Construction City – et gedigent byggeprosjekt for og av byggenæringen

Når Construction City på Ulven i Oslo står ferdig i 2025, vil det være et av landets største kontorbygg og et samlingspunkt for hele byggenæringen. Norconsult er stolte av å bidra med rådgivningskompetanse i et av Norges største byggeprosjekter.

Visjonen for Construction City er å skape en ledende destinasjon for verdiskaping innen byggenæringen, Norges største fastlandsnæring. Norconsult har vært med helt fra skissefasen og bidratt med rådgivningskompetanse i utvikling av prosjektet.

Nå pågår detaljprosjekteringen av bygget for fullt, og Norconsult har vært, og er inne med en rekke fag. Selskapet har ansvaret for prosjektering av VVS-teknikk og klimainstallasjoner, og har levert rådgivningstjenester innen blant annet akustikk, brannsikkerhet, BREEAM, geoteknikk og konstruksjonsteknikk.

Høye ambisjoner innen bærekraft og digitalisering

Bærekraft, digitalisering og samarbeid er både bærebjelker i Construction City-prosjektet og konsernstrategiske temaer i Norconsult. Oppdraget treffer dermed Norconsults strategiske satsningsområder svært godt. Det er mål om at Construction City-bygget skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM Excellent og energiklasse A.

Det er også satt høye ambisjoner for digitalisering og bruk av digital tvilling i prosjektets driftsfase. I prosjekteringen benyttes BIM og moderne datateknologi. Hele bygget modelleres først digitalt i en 3D BIM-modell. Alle involverte parter samhandler og prosjekterer i en digital tvilling.

Det tette samarbeidet bidrar til at løsninger først optimaliseres digitalt, før de utføres i praksis. Innen digitalisering benytter Norconsult prosjektet til å utvikle og programmere (automatisere) en rekke operasjoner som bidrar til økt kvalitet og mer effektiv tidsbruk. Innen samarbeid har forprosjektets samspill med VVS-tekniske entreprenører vært svært utviklende og engasjerende. Det tette samarbeidet videreføres inn i detaljprosjekteringsfasen.

Solid fremdrift

De første 40 000 kvadratmeter av byggets totalt 103 000 kvadratmeter er allerede på plass, og det er nå mulig å danne seg et bilde av byggets størrelse. Bæresystemet for den store glasshallen som skal binde seks bygningskropper sammen er påbegynt, og bygget vil nå sin fulle høyde innen kort tid.

Også VVS-tekniske arbeider er i gang. Det er mye teknikk som skal monteres og sørge for godt inneklima for brukerne. Stablingen av ventilasjonssjakter har startet, det samme gjelder monteringen av rørstigere og prefabrikkerte sprinklere.

Til sammen skal det legges flere hundre kilometer med rør og ventilasjonskanaler og etableres over 60 tekniske rom. Det skal leveres cirka én million kubikkmeter frisk luft i timen, 4,8 MW med varme og 3,8 MW med kjøling.

Byggets størrelse og mange parallelle løp kunne skapt utfordringer tidlig, men tett samarbeid mellom prosjekterende og (under)entreprenører har bidratt til at prosjektet så langt har gått sømløst og har hatt en solid fremdrift.

 

Verdt å vite om Construction City:

 • OBOS står bak Construction City.
 • Moderne kontorlokaler som legger til rette for fremtidens arbeidsformer
 • Et mangfold av felles møterom, samhandlingsarealer og fasiliteter som kan benyttes av alle i bygget
 • Et stort auditorium med plass til 200 personer
 • Treningssenter med en rekke skreddersydde trenings- og behandlingstilbud
 • Skybar med tilhørende takterrasse som har utsikt over Oslo, en egen takpark der det dyrkes grønnsaker, samt et eget treningsområde på taket med både løpebane og tuftepark.
 • Ulike handels- og tjenestekonsepter
 • Innendørs sykkelparkering
 • En egen mobilitethub for leie av elektriske biler, sykler og sparkesykler
 • Benedicte Bratt Jakhelln

  Senior kommunikasjonsrådgiver

 • Kontakt oss