De beste ønsker for julen og det nye året

Norconsult takker kunder og samarbeidspartnere for et godt samarbeid, og ser frem til videre kontakt i 2018.

I år går vår julegave til Kreftforeningen, Barnekreftforeningen, Leger uten grenser, SOS Barnebyer og Flyktninghjelpen.