Thina Saltvedt (t.v.) og Ellen Heier er gjester i Prosjektkontoret, og temaet er bærekraft i bygg og eiendom. (Foto: Norconsult)

– Den billigste og mest miljøvennlige kvadratmeteren er den som ikke blir bygget

I den nyeste utgaven av Norconsults podcast Prosjektkontoret er temaet bærekraft i bygg og eiendom. Gjestene denne gangen er Thina Saltvedt, sjefanalytiker bærekraftig finans i Nordea og Ellen Heier, bærekraftsansvarlig i bygg og eiendom i Norconsult. I denne episoden av Prosjektkontoret diskuterer de hvordan hensyn til klima og bærekraft fremover vil påvirke både tilgangen til - og prisen på - finansiering av byggeprosjekter.

Selv om ikke alle byggherrer har hensyn til bærekraft og klima som førsteprioritet, kan både rådgivende ingeniører og finansinstitusjoner fungere som pådrivere for å velge bærekraftige løsninger.

– Som rådgivere må vi tørre å utfordre kundene våre til å tenke bærekraft i prosjektene. Da er det viktig at vi løfter frem og synliggjør fordelene ved å velge bærekraftige løsninger. Ikke alle kjenner mulighetene, og det er en misoppfatning hos mange at det er dyrt å ta bærekraftige, kloke valg i prosjektene, sier Ellen Heier.

Bankene vektlegger bærekraft ved finansiering

Nylig har også banker og finansinstitusjoner begynt å vektlegge bærekraft og klimaavtrykk når finansieringen av prosjekter og selskaper skal på plass. Bankene ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet, og vil være med på å støtte de lønnsomme grønne løsningene.

– Når vi gjør en totalevaluering av et selskap eller et prosjekts bærekraftsprofil, påvirker det risikoberegningen på prosjektet. Det igjen vil i økende grad fremover påvirke hvilken rente vi som bank kan ta på et lån. Har man et stort klimaavtrykk, vil kostnaden ved finansiering kunne bli høyere dersom man ikke tar bærekraftshensyn, sammenlignet med selskaper som har klima og bærekraft høyt på agendaen. Ganske enkelt fordi risikoen er en helt annen, sier Thina Saltvedt.

Bærekraftige løsninger er lønnsomme på sikt
I et prosjekt er det viktig å tenke langsiktig og se på byggets totale livsløp. Noen bærekraftige løsninger kan være med på å drive opp byggekostnadene, men vil være lønnsomme på lang sikt og i et livsløpsperspektiv. Dette gjelder både økonomisk og med tanke på bærekraft og klima.

– Fremover vil det ganske enkelt ikke være lønnsomt å ikke ta bærekraftshensyn. Dette er noe vi som finansinstitusjon vurderer nøye, og på sikt kan man i verste fall risikere å ikke kunne få finansiering i det hele tatt dersom man ikke kan dokumentere at prosjektet er bærekraftig, sier Saltvedt

I fremtiden ser Saltvedt for seg låneprodukter som er direkte knyttet til bærekraft, der lånerenten eller bonus er direkte avhengig av om prosjektet kan bidra til nye, bærekraftige løsninger og reelle endringer. Slik kan bankene bidra til omstillingen til et mer klimavennlig og bærekraftig næringsliv.

Når nye bygg skal prosjekteres, er det essensielt at bærekraft kommer på dagsorden tidlig i et prosjekt. Klima og bærekraftige løsninger må være en del av tidligfasen, og når fremtidens bygg skal planlegges, er det viktig å tenke og velge fleksible og langsiktige løsninger. Bygg som kan brukes på flere måter, til ulike formål og over lengre tid, er de mest bærekraftige.

– Det kan fort blir for sent å endre når planene er ferdigstilte. Bærekraftsspørsmål må være en grunnleggende tanke, helt i starten på et prosjekt. Det gjelder materialvalg og byggemetoder, men også det å tenke fleksibelt, flerbruk og gjenbruk er ting som må være med helt fra starten. Den billigste og mest miljøvennlige kvadratmeteren er den som ikke blir bygget, avslutter Heier

Link til episoden her:
https://shows.acast.com/prosjektkontoret/episodes/baerekraft-i-bygg-og-grnn-finansiering