Dialogkonferanse hos Norconsult

Norconsult har fått i oppdrag fra Longyearbyen Lokalstyre å se på framtidig lokal avfallshåndtering. I den forbindelse arrangeres en dialogkonferanse om mulige løsninger hos Norconsult 20. april.

Longyearbyen Lokalstyre ønsker å utfordre leverandørbransjen til å komme med gode løsninger, og dette vil gjøres gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling. I praksis legges det opp til bruk av en prosess med innovativ offentlig anskaffelse.

- Før vi går ut og forespør konkrete løsninger, ønsker vi at aktører i markedet skal komme med innspill til gode og framtidsrettede løsninger som vil oppfylle vår målsetting og være tilpasset de spesielle forholdene i Longyearbyen, sier Marianne Aasen som er sektorsjef teknisk i Longyearbyen Lokalstyre.

I den forbindelse vil det bli avholdt en dialogkonferanse med aktører i markedet mandag 20. april i Norconsults lokaler i Sandvika, Bærum.

Påmelding må skje innen 16. april per epost til Jens E. Frøiland Jensen, seniorrådgiver - miljø og avfall i Norconsult. (se nedenfor)

Les mer om saken på bygg.no

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss