Medvirkningsportal E18 Ramstadsletta - Nesbru. (Skjermdump)

Digital varsling av planoppstart for E18 Vestkorridoren

I dag fikk mer enn 5 000 grunneiere digitalt varsel om planoppstart i forbindelse med E18 Vestkorridoren i Asker og Bærum. Norconsult er rådgiver for Statens vegvesen, og Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har vært sentral i utviklingen av varslingssystemet.

Norconsult leverer rådgivertjenester for utarbeidelse av reguleringsplan på strekningen Ramstadsletta - Nesbru. Man håper at selve byggingen kan starte i 2025 eller 2026.

Dette er den mest omfattende digitale varslingen Statens vegvesen har gjennomført i egen regi noensinne. Varselet omfatter E18 Ramstadsletta – Nesbru med utviklingsområder i Sandvika sjøfront, Ramstad/ Solvik og Slependen/ Billingstad.

Det var vegdirektør Ingrid Dahl Hovland som «trykket på knappen» og sendte varselet ut til alle eiendommer som ligger innenfor planområdet til E18 Ramstadsletta - Nesbru, som er etappe to i E18 Vestkorridorprosjektet.

Medvirkningsportal

Som en del av arbeidet med å øke medvirkningen i prosjektet, har NoIS utviklet en medvirkningsportal, mens Norconsult har bidratt på innholdssiden. Denne ønsker man at grunneierne tar i bruk for å hente ut informasjon om prosjektet og gi innspill til planarbeidet som settes i gang.

– Å gjøre det på denne måten betyr at man sparer tid, og det bidrar helt konkret til digitalisering, samarbeid og bærekraft. Det sikrer også at berørte grunneiere får gode muligheter for medvirkning på en digital plattform, slik at relevante innspill fanges opp og hensyntas før de endelige planene legges, sier Ola Greiff Johnsen, konserndirektør for Digitalisering i Norconsult.

Oppdragsleder Bent Ånund Ramsfjell fra Norconsult var med på lanseringen:

– Prosjektet skal være et digitalt utstillingsvindu. Vi er veldig glade for at Statens vegvesen har lyttet til Norconsults forslag om digital planvarsling og medvirkningsprosess. Portalen er et viktig bidrag for å sikre en demokratisk og involverende prosess, sa Bent Ånund Ramsfjell.