Ola Greiff Johnsen på scenen under Rif sin høstkonferanse. Foto: Norconsult

– Digitalisering er 10 prosent teknologi

I forbindelse med RIF´s høstkonferanse og 100-årsjubileum kom Ola Greiff Johnsen, leder for Norconsult Informasjonssystemer, med en tydelig beskjed om at konkurransekraften fremover ligger i å være den rådgiveren som driver digitaliseringen hos kundene.

– Digitalisering handler 10 prosent om teknologi og 90 prosent om menneskers evne til å benytte teknologien. I konkurransen mellom rådgiverne ligger konkurransekraften i å være den rådgiveren som ikke bare følger etter, men driver digitaliseringen hos kunden, sier Johnsen.

Tema for høstkonferansen var i år fremtidens krav og muligheter. Johnsen holdt et foredrag med tittelen «Økt konkurransekraft gjennom digitalisering – Hva betyr digitaliseringen for samarbeid og dagens forretningsmodeller».

– Dagens forretningsmodeller påvirkes mer og mer av den digitale utviklingen. Så langt har digitaliseringen vært en konkurranse om hvordan vi kan bli mer effektive i produksjonen, men dette er i endring, sier Johnsen.

Må lære av andreDe seneste årene har bransjen for rådgivende ingeniører sett en rask utvikling knyttet til tegningsløse prosjekt og bruk av spillteknologi, kunstig virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR). Johnsen pekte på at han nå at ser at oppmerksomheten rundt maskinlæring og kunstig intelligens også øker innen rådgiverbransjen.

– Spesielt innen kunstig intelligens, robotisering og maskinlæring har andre bransjer kommet lenger enn oss. Dette må vi ta lærdom av. Vi vil nå se en overgang fra digitalisering i form av effektivisering av gamle prosesser til at ting gjøres på helt nye måter, basert på ny teknologi, sier Johnsen.

– Teknologien er i dag stort sett allment tilgjengelig. Derfor blir den ikke lenger en faktor som skiller aktørene fra hverandre. Rådgiverne må fremover konkurrere på evnen til å ta i bruk teknologi, kompetanse og nye arbeidsformer, sier Johnsen.

Om Norconsult Informasjonssystemer

Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom.

Selskapet har også betydelig virksomhet knyttet til leveranse av konsulenttjenester innen IT-prosjektledelse, IT-rådgivning, IT-arkitektur, systemutvikling, systemintegrasjon, RPA, maskinlæring og AI innen alle bransjer. I tillegg har også selskapet dyptgående kompetanse innenfor informasjonssikkerhet og cyber security, med egne konsulenter som jobber dedikert innenfor fagområdet.

Selskapet er i dag en ledende leverandør av programvare innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS), Nettinformasjonssystemer (NIS), Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), og løsninger innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring, kostnadsanalyser, byggeteknisk konstruksjon, BIM, eiendomsgebyradministrasjon og systemleveranser.

Løsningene er samlet under et felles merkenavn; ISY. Disse løsningene har over 3.000 kunder og over 30.000 brukere i Norge.

Selskapet har ca. 210 ansatte med kontorer i Sandvika, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Grimstad, Larvik, Fredrikstad, Lillehammer og Hamar. I tillegg har datterselskapet Norconsult Astando AB i Sverige ca. 30 ansatte.