Digitalisering skaper spenning i energibransjen

God digitalisering er essensielt for energiselskaper som ønsker å være konkurransedyktige i dagens globale marked. Gjennom en serie med korte foredrag på ISYtalks viser Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) hvordan bedrifter i energibransjen kan ta del i den digitale utviklingen som skjer innen bransjen.

Den 22. september inviterer NoIS til ISYtalks, en webinarrekke som bygger på det velkjente konseptet TED Talks, med korte og engasjerende foredrag som kan følges digitalt. Hver runde med ISYtalks har et bestemt tema, og i denne runden deler NoIS av kunnskapen og erfaringene som selskapet har bygget opp gjennom 30 år som rådgiver og leverandør for energibransjen.

– Ved å ha jobbet med digitalisering av denne bransjen siden begynnelsen av 90-tallet har vi opparbeidet oss en unik kompetanse som IT-leverandør for energiselskaper. Vi kombinerer sterk fagekspertise og solid IT-kompetanse, og det har gitt oss et stort fortrinn. Dette ser vi frem til å dele under ISYtalks, som vil være nyttig for alle innen bransjen som ønsker mer lønnsomme prosjekter, sier Karl Johan Olsen, leder av FDV-avdelingen i NoIS.

Lavere kraftpriser krever kostnadseffektiv drift

For at kraftselskaper skal være konkurransedyktige er de avhengige av en kostnadseffektiv drift og gode verktøy for planlegging.

Ett av prosjektene som blir presentert under ISYtalks er SmartKraft – et samarbeid mellom flere kraftselskap og tjenesteleverandører, inkludert Norconsult og NoIS. Prosjektet har som formål å utvikle teknologi for smartere drift og vedlikehold av vannkraftverk.

– Mange vannkraftverk i Norge begynner å bli gamle, og etter hvert som tiden går øker slitasjen og sannsynligheten for at ting svikter. Når kravene til kostnadseffekt drift også er økende, er det åpenbart viktig med godt og riktig vedlikehold. Ikke bare for å opprettholde produksjonsevnen, men helst øke den, forteller Erik Digerud, fagspesialist i Norconsult.

Ved hjelp av sensorer, informasjonssystemer, datavitenskap og solid fagkunnskap hjelper Norconsult og NoIS kraftselskapene med å få mer igjen for hver dråpe vann.

– Den største delen av kraften vi produserer i Norge kommer fra vannkraft. Selv en marginal forbedring i effektivitet kan gi stort utslag. Ikke bare økonomisk, men og i et bærekraftig perspektiv. Derfor har vi mye å hente på å digitalisere og effektivisere vannkraftverkene våre, sier Digerud.

Digitalisering åpner nye dører

Foredragene under ISYtalks vil vise digitaliseringsløp for forskjellige aspekter av kraftproduksjon. Mange av prosjektene forsterker hverandre, og vil sammen åpne nye dører for optimalisering. Med temaer som prediksjon, maskinlæring, geodata, vedlikehold, bærekraftige prosjekter og digital prosjektgjennomføring på agendaen, vil årets ISYtalks være relevant for alle energiselskaper som ønsker innsikt i den digitale utviklingen som skjer innen bransjen.

– Vannressursene i Norge er stort sett utbygd. Derfor er det viktig å utvikle teknologien og utnytte ressursene man har i dag på en god måte, så vi i større grad kan nyte godt av den grønne og fornybare energien vi har her i Norge, avslutter Olsen.

Se fullstendig program og meld deg på på isytalks.no.