Tom Baade-Mathiesen er direktør for VA-divisjonen i Norconsult. 3. mai holder han innlegg om DiVA, Digital VA-forvaltning, på Samfunnskonferansen som Norconsult arrangerer.

Digitalt verktøy for underjordiske tjenester

Det siste tiåret er det avdekket alvorlige mangler ved vann- og avløpsanleggene i norske kommuner og behov for en mer effektiv måte å planlegge oppgraderingsarbeidene på. Norconsult er med på dette arbeidet.

De norske VA-anleggene skal sørge for rent drikkevann og sikkert avløpssystem for den norske befolkningen. Men Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sine «State of the Nation»-rapporter fra 2010 og 2015 viser at situasjonen under bakken på langt nær er tilfredsstillende. Ifølge Tom Baade-Mathiesen, direktør for VA-divisjonen i Norconsult, representerer norske vann- og avløpsanlegg enorme verdier.

– Men tilstanden er veldig dårlig, spesielt innen avløp. Og det er nødvendig med store oppgraderinger innenfor begge felt. Med den utskiftingstakten som vi har nå, er vi faktisk oppe i et par hundre år på å skifte ut et rør som ligger i bakken. Det er behov for arbeider for flere hundre milliarder kroner, så det gjelder å ta det verste først, sier han.

Rapportene fra RIF ble en kraftig påminnelse om at noe måtte gjøres.

– Vi innledet et samarbeid med SINTEF og NTNU for å se på hva vi kunne bidra med. Skal man få til en stor oppgradering av anleggene, mener vi at det er nødvendig å se på forskning og utvikling for å gjøre dette arbeidet mest mulig effektivt.

Støtte fra Forskningsrådet

I 2012 fikk aktørene støtte fra Norges Forskningsråd til å gjennomføre FoU-prosjektet Digital VA-forvaltning. Tanken var at samarbeidende rådgivermiljøer skulle få innovasjonen fra forskningsmiljøene ned på et praktisk håndterbart nivå for kommunene. I tillegg til SINTEF og NTNU har Norconsult rådgiverkonkurrenten Asplan Viak med seg på laget. Også Norsk Vann, Breivoll Technologies og Rosim samt flere norske kommuner og vannverk er med. God samhandling mellom deltakerne har dermed vært avgjørende i prosessen som har resultert i DiVA-guiden; et verktøy for planlegging og sanering av VA-anlegg i norske kommuner. Guiden er snart er klar for lansering.

– Metoden tar i bruk tilgjengelige digitale verktøy i en prosess med samlet kompetanse hos VA-selskapene. Arbeidet har nå kommet så langt at det skal være ferdig i løpet av året, og vi har allerede en rekke kommuner som gjør denne planleggingen etter DiVA-metoden, forteller han.

Prosjektet har konkretisert seg underveis.

– I starten famlet vi mye, og lurte på hvordan vi skulle gå frem. Det er en del internasjonalt anerkjente forskningsprosjekter på området, blant annet i Portugal, men vi måtte både finne begreper som er anvendelig på norsk og løsninger som faktisk kan brukes i Norge.

Der skoen trykker mest

En av utfordringene med VA-anleggene er at infrastrukturen har en ubestemt levetid og bare kan byttes ut del for del.

– Vi har kommet frem til en veldig strukturert og god metode hvor vi går gjennom eksisterende anlegg og ser på hvor skoen trykker mest, sier han.

Arbeidet er på ingen måte ferdig med lanseringen av DiVA-guiden. Tvert i mot danner guiden grunnlaget for nye forretningsmuligheter for Norconsult.

– Vi gjør en vurdering av hvordan vi skal rulle ut dette forretningsmessig. Det er ikke noe vi vil holde tett inntil brystet, men vi må ha inntekter for å kunne videreutvikle DiVA. Kommunene har stort sett ikke så mye ressurser, og ganske få som jobber innen feltet. Så da er det klart at de trenger hjelp for å få dette på plass. Det vi gjør nå, er at vi er i ferd med å bygge opp en gruppe på divisjonen som skal jobbe sammen om disse prosjektene. Når vi får et miljø som blir vant til å bruke DiVA-metoden, kan vi utvikle den videre.

Hør mer om DiVA på Norconsults Samfunnskonferanse 3. mai!

Du kan høre mer om DiVA fra Tom Baade-Mathiesen år han holder innlegg under Samfunnskonferansen, som Norconsult arrangerer 3. mai i Bærum Kulturhus.

Les mer om Samfunnskonferansen og hvordan du kan melde deg på her.