Fra venstre Bente Gjerstad, Janicke P. Garmann, Torhild Tøndel, Elisabeth H. Lycke, Bjørn S. Berg. Foto: Norconsult

DNV GL har sertifisert Norconsults miljøledelsessystem

Norconsult AS sitt styringssystem er nå sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø. – En bekreftelse på at selskapet jobber systematisk med å forbedre miljøprestasjonene i oppdrag og egen virksomhet, sier konsernansvarlig for bærekraft og konserndirektør Regioner Norge, Janicke P. Garmann.

Hovedrevisjonen av Norconsult ble gjennomført i mai, med grundig gjennomgang av selskapets styringssystem og dybdeintervjuer med en rekke ledere og øvrige medarbeidere fra alle deler av virksomheten. Denne uken kunne DNV GL gi den endelige bekreftelsen på at Norconsults styringssystem er sertifisert i henhold til «ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø – spesifikasjon med veiledning».

Bærekraft er bærebjelken

– I Norconsult er bærekraft ett av tre strategiske hovedtema i inneværende strategiperiode. Som rådgiver er det viktig for oss å gi gode råd som bidrar til løsninger som reduserer miljøpåvirkningen i prosjektene vi er engasjert i, supplerer, Bente Gjerstad, direktør for bærekraft og divisjon miljø og sikkerhet i Norconsult.

Hun legger til at det er viktig at hele selskapet i sin rådgivning og valg av løsninger, viser omtanke for samfunnets sårbarhet. Norconsult bruker aktivt sin kompetanse innenfor miljø, sikkerhet/risiko og beredskap så vel i rådgivning som i forbindelse med drift av egen virksomhet.

- Vi leter hele tiden etter gode løsninger og råder våre kunder til å ta bærekraftige valg i prosjektene, sier Gjerstad.

Norconsult har innarbeidet krav til miljøhensyn i sine rutiner for gjennomføring av oppdrag, på lik linje med krav til for eksempel ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet. Dette skal bidra til at selskapet gir råd slik at miljøet kan ivaretas på en hensiktsmessig måte.

-Med sertifiseringen av våre rutiner for miljøledelse har vi et godt verktøy i det systematiske forbedringsarbeidet for økt fokus på bærekraft og ytre miljø, på en måte som skaper kundeverdi og smarte løsninger for våre oppdragsgivere, sier leder for avdeling Styringssystem, kvalitet, HMS Torhild Tøndel.

ISO 14001:2015-sertifikatet omfatter rådgivningstjenester innen plan- og prosjekteringsoppdrag.

Norconsults miljøpolitikk er en integrert del av selskapets styringssystem som i 2018 ble sertifisert etter ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet. Virksomheten er primært kontorrelatert og selskapet er også sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift etter hovedkontormodellen, og 34 av kontorstedene i Norge er med i ordningen.