Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen har fått DOGA-merket for god design. (Foto: Anita Tveiten)

DOGA-merket for god design til Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen

Innovativ bruk av vegetasjon og overvannshåndtering har gjort Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen til et hyggelig sted å være, selv med mye biltrafikk. Norconsult har vært rådgiver i prosjektet, med ansvar for blant annet landskapsarkitektur og byromsutvikling.

Frem til 2018 var den sterkt trafikkerte Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen et lite hyggelig sted å ferdes, både for harde og myke trafikanter. Byggherre Statens vegvesen besluttet at gaten skulle oppgraderes til firefelts allégate med langsgående gang- og sykkelveier, styrkede tverrforbindelser og høy estetisk verdi. Norconsult fikk rådgivningsoppdraget med en stor tverrfaglig byggeplan, der blant annet landskapsarkitektur og byromsutvikling var sentrale fag. Gaten åpnet til stor glede for publikum i november 2018, og denne uken ble prosjektet belønnet med DOGA-merket for god design.

DOGA-merket for design og arkitektur er Norges viktigste anerkjennelse for fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Merket har vært delt ut siden 1965, og vinnerne er forbilder som viser hvordan god bruk av design og arkitektur skaper viktige verdier for samfunnet.

– Et av de viktigste suksesskriteriene ved dette prosjektet har vært hvordan vi, i godt samarbeid med oppdragsgiver Statens vegvesen, har hatt et sterkt tverrfaglig fokus fra dag én. Norconsult har levert rådgivning innen alle fag, og våre ingeniører har jobbet tett med våre landskapsarkitekter for å sammen realisere et prosjekt som forener solide tekniske og estetiske kvaliteter, sier oppdragsleder Vegard Lyngvi Sand i Norconsult.

Variert vegetasjon

Med bruk av vegetasjon og bevisst jobbing med årstidsvariasjon, har Norconsult skapt romlige volumer og fargevariasjon langs den trafikkerte Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

– Dette var et utrolig spennende prosjekt, som er blitt tatt veldig godt imot av publikum. At prosjektet nå tildeles DOGA-merket er en fantastisk anerkjennelse av at man kan skape gode byrom i trafikkerte områder, gjennom innovativ bruk av vegetasjon og overvannshåndtering, sier Line Beate Løvlien, fagansvarlig landskapsarkitekt i Norconsult.

Kjeftsluk for overvannshåndtering

Alt overvann fra asfaltarealene i gaten ledes til siderabattene og behandles lokalt. I samarbeid med Ulefoss Jernverk har prosjektet utviklet et spesielt kjeftsluk, som leder overvann fra gaten og inn i regnbed i siderabattene. Den åpne overvannsløsningen har gitt kostnadsmessige besparelser, positive miljøgevinster og bidrar til en god opplevelse når man går eller sykler langs gaten.

Prosjektet har testet flere ulike jordblandinger og staudetyper. Til sammen er det plantet ca. 10 000 stauder i de ni regnbedene som er etablert langs gaten. Siden det er lite erfaring med regnbed langs norske veier, har det vært knyttet et FoU-prosjekt og en doktorgrad til prosjektet.

Juryens begrunnelse for tildeling av DOGA-merket til Bjørnstjerne Bjørnsons gate:

«Bjørnstjerne Bjørnson gate i Drammen er ikke bare et vakkert prosjekt, det er et prosjekt som løser en stadig voksende utfordring på en elegant og smart måte. Vi vil gi honnør til Statens vegvesen som en fremtidsrettet byggherre, og også til en prosjektgruppe som har skapt en gate folk i Drammen er stolte av.

Ved å tenke helhetlig rundt designet av gaten, viser prosjektet at man - ved å håndtere overvann lokalt - slipper å investere i kostbar infrastruktur under bakken, samtidig som man forskjønner omgivelsene. Statens vegvesen og Norconsult viser vilje til nytenkning og har benyttet anledningen til å drive frem nye løsninger som kan videreføres til fremtidige tilsvarende prosjekter.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur fordi det er et prosjekt som gjør alle til vinnere. Den tidligere grå gaten er transformert: Man har fått på plass en robust og bærekraftig løsning for overvannshåndtering, og Drammen har fått et attraktivt og vakkert byrom hvor gående og syklende trives».