Divisjonsdirektør Sigurd Rugsland i Norconsult sammen med samferdselsminister Jon Georg Dale.

E18 Tvedestrand-Arendal offisielt åpnet i dag

I dag kl 12.00 klippet Samferdselsminister Jon Georg Dale snoren som markerte åpningen av ny E18 Tvedestrand-Arendal. Norconsult har prosjektert den 22 km lange strekningen.

Norconsult har hatt 70 sentrale rådgivere i sving gjennom prosjektperioden. Divisjonsdirektør Sigurd Rugsland for Plan og Samferdsel i Norconsult var tilstede under dagens veiåpning.

– Dette er en stor dag for alle involverte parter, ikke minst for oss i Norconsult som har prosjektert denne veistrekningen. Prosjektet har vært preget av meget godt samarbeid, og sammen har vi tatt store steg innen bl.a. digitalisering og mot fremtidens planlegging og bygging av vei, sier Sigurd Rugsland.

I forbindelse med snorklippingen sa samferdselsminister Jon Georg Dale at dette er et veiskille i norsk samferdselspolitikk, og siktet til at dette er det første veiprosjektet som er gjennomført med Nye Veier som byggherre.

Den nye veistrekningen er på 22 kilometer og omfatter fire tunneler, 24 bruer og ni kulverter og driftsunderganger. I løpet av prosjektperioden er det flyttet åtte millioner kubikk fast fjell og tre millioner kubikk løsmasse. Kontraktsummen er 3,2 milliarder kroner. Det er AF Gruppen som har hatt oppdraget med byggingen av veien, mens Norconsult har vært prosjekterende. Da veien åpnet i dag, så skjedde det mer enn tre måneder tidligere enn den opprinnelige åpningsdatoen. Dette prosjektet var Nye Veier sin første totalentreprise.