Egil Hogna blir ny konsernsjef i Norconsult. Foto: Johnny Syversen

Egil Hogna blir ny konsernsjef i Norconsult

Egil Hogna (49) er utnevnt til ny konsernsjef i Norconsult. Hogna er i dag konserndirektør for Ekstruderte løsninger i Hydro, og før det konsernsjef i Sapa. Han har en bred norsk og internasjonal lederkarriere og er utdannet sivilingeniør. Hogna starter i Norconsult høsten 2020.

– Vi er veldig fornøyde med at Egil Hogna har takket ja til stillingen som konsernsjef i Norconsult. Hognas erfaring og kompetanse fra en rekke ledende posisjoner i norsk og internasjonalt næringsliv vil være svært verdifull for den videre utviklingen av selskapet i årene som kommer. Som konsernsjef i Sapa og konserndirektør i Hydro har han oppnådd imponerende resultater ved både å styrke selskapenes konkurransekraft og kundeorientering, i et marked preget av sterk internasjonal konkurranse og høye tekniske krav. I tillegg har Hogna en personlighet og lederstil som passer svært godt med Norconsult sin kultur, sier styreleder i Norconsult, Roar Engeland.

Egil Hogna er i dag konserndirektør for Ekstruderte løsninger i Hydro, og var tidligere konsernsjef og administrerende direktør i Sapa, som ble kjøpt av Hydro i 2017. Ekstruderte løsninger (tidligere Sapa) har i dag cirka 22 000 medarbeidere og omsetter for om lag 60 milliarder kroner. Selskapet har 140 produksjonsanlegg og et sterkt forsknings- og utviklingsmiljø, fordelt over 40 land. Hogna har også hatt flere ulike lederstillinger i Yara, blant annet som leder av Yaras globale nedstrømsvirksomhet (forskning og utvikling, distribusjon og salg) og som CFO. Han er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, har en MBA fra INSEAD og Advanced Management Program fra Harvard.

– Dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg ser frem til å lede Norconsult og selskapets 4 300 dyktige kunnskapsmedarbeidere, med utgangspunkt i den sterke kulturen selskapet har. Med fremragende ingeniør- og arkitektløsninger, avansert teknologi og moderne samarbeidsformer bidrar Norconsult til samfunnets utvikling. Jeg gleder meg til å få være med på å videreutvikle selskapet og ytterligere forsterke den solide posisjonen Norconsult allerede har, sier Hogna.

Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet har i en årrekke levert solide resultater, og har som strategi å skape kundeverdi med utgangspunkt i ledende faglig kompetanse, spissteknologi, bærekraft og samarbeid. Årlig er Norconsult engasjert i over 20 000 ulike prosjekter, og har etablert et solid nordisk fotavtrykk. Bare i løpet av fjoråret ønsket Norconsult 800 nye medarbeidere velkommen.

Ved årsskiftet orienterte konsernsjef Per Kristian Jacobsen styret i Norconsult om at han ønsker å fratre sin stilling mot slutten av 2020. Jacobsen har vært konsernsjef i nær syv år, i tillegg til åtte år som styreleder. Han har således vært meget viktig og sentral i Norconsults utvikling. Jacobsen vil fortsette i stillingen frem til slutten av 2020, og være tilgjengelig for styret og ny konsernsjef ved behov frem til juli 2021.

Kontaktperson: Roar Engeland, styreleder Norconsult, mobil 926 53 197.