Ellen Heier har begynt som bærekraftsansvarlig for markedsområde Bygg og eiendom i Norconsult. (Foto: Norconsult)

Ellen Heier ny bærekraftsansvarlig for bygg og eiendom i Norconsult

Ellen Heier (45) har begynt som bærekraftsansvarlig for markedsområde Bygg og eiendom i Norconsult. Heier er utdannet arkitekt, med spisskompetanse innen bærekraftig arkitektur.

Heier har en master i arkitektur fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole (KADK) i København, og har lang erfaring fra flere store arkitektselskap i Norge, men også i Danmark og Sverige. I Norge har hun blant annet jobbet 15 år i Snøhetta, der hun har vært involvert som arkitekt og prosjektleder for flere Powerhouse-prosjekter. Heier har 13 års erfaring som prosjektleder, og har de siste ni årene hatt et særskilt fokus på bærekraftig arkitektur. Blant annet er hun sertifisert BREEAM AP.

Bærekraft er en av Norconsults tre strategiske satsningsområder, og er en viktig komponent i selskapets rådgiveroppdrag. For å spisse seg ytterligere innen bærekraft knyttet til bygg og eiendom, var det naturlig å ansette en fagspesialist med overordnet ansvar for nettopp dette.

– Ellen har mange års erfaring fra ambisiøse miljøprosjekter innen bygg og eiendom. Dette, kombinert med hennes solide tverrfaglige kompetanse og dyptgående prosessforståelse, gjør at vi er meget glade for at hun takket ja til tilbudet om å lede bærekraftsarbeidet innen bygg og eiendom i Norconsult, sier Kjetil Ruud, leder for markedsområde bygg og eiendom i Norconsult og for divisjon Bygg og anlegg.

– Norconsult kombinerer tverrfaglighet og høye bærekraftambisjoner. Jeg er takknemlig for å få mulighet til å jobbe med vår tids viktigste utfordringer sammen med høykompetente folk i en bedrift med et stort nedslagsfelt, og gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven, sier Heier.