Innspilling av andre episode av Prosjektkontoret. Fra venstre: Hege Njå Bjørkmann, Kristoffer Bugge og Christian Kamhaug.

Elvekraftverket Vamma 12 er tema i ny episode av Prosjektkontoret

I den andre episoden i Norconsults podcast, Prosjektkontoret, forteller BIM-strateg i Norconsult, Kristoffer Bugge, om elvekraftverket Vamma 12, som er Norges største elvekraftverk.

Elvekraftverket er fullt ut utført basert på BIM (Bygningsinformasjonsmodellering), som omfatter alle fag. Det ble ikke levert tegninger til byggeplassen, men ble brukt oppdaterte digitale modeller med all informasjon nødvendig for å bygge anlegget. BIM sikrer kvaliteten på tvers i prosjektet og gir blant annet full innsikt i «hvordan det blir», muliggjør løpende samkjøring av alle fag og kollisjonskontroller, reduserer feil i utførelsen og gir automatisert mengdekontroll, noe som også gir god kostnads- og fremdriftskontroll.

– Vamma 12 utmerker seg ikke bare ved å være Norges største elvekraftverk, prosjektet har også høstet internasjonal anerkjennelse for de heldigitale løsningene. Vamma 12 er et stort og viktig prosjekt for Norconsult, og det er utrolig interessant å få høre om det fra en som har vært sentral i arbeidet fra Norconsults side, sier Hege Njå Bjørkmann, leder for marked og kommunikasjon i Norconsult.

Første episode av Prosjektkontoret kom ut i midten av mars, og har blitt godt tatt imot både internt og eksternt. Både denne og forrige episode ble spilt inn før koronautbruddet. Prosjektkontoret kommer ut et par ganger i måneden, og lytterne vil bli bedre kjent med prosjekter, medarbeidere og problemstillinger fra Norges største tverrfaglige rådgivende ingeniør- og arkitektselskap

I studio møter du i denne episoden Kristoffer Bugge, Hege Njå Bjørkmann og Christian Kamhaug. Temamusikken er ved Thomas Wøhni, akustiker i Norconsult.

Link til episoden: https://shows.acast.com/prosjektkontoret/episodes/vamma-12