Flaggskip innen rehabilitering og demensomsorg: Norconsult Solem Arkitektur har bidratt på både arkitekt-, landskapsarkitekt- og interiørarkitektsiden på Fosshagen sykehjem i Lier. (Foto: Norconsult).

En strålende dag for Norconsults arkitektmiljø i Trondheim

Med tildeling av Vestby kommunes byggeskikkspris og åpningen av Fosshagen ressurssenter i Lier, var mandag 20. juni en stor dag for Norconsult Solem Arkitektur.

Vestby kommunes byggeskikkpris ble tildelt skole- og idrettsanlegget på Sole skog. Anlegget består av idrettsanlegg, barnehage og skole. Arkitekter, interiør- og landskapsarkitekter fra Norconsult Solem Arkitektur, Norconsults Trondheimsbaserte arkitektmiljø, har stått bak idrettsanlegget, som omfatter idrettshall og tilhørende områder. Det var den gode helhetstankegangen i prosjektet som gjorde at Vestby kommune valgte å gi prosjektet på Sole skog den gjeve prisen.

Byggekomitéleder Trond Finstad sa følgende om prosjektet til Moss Avis:
"Vi ønsker å hedre et viktig område og miljø i kommunen hvor innbyggerne våre kan møtes til aktivitet fra de er 1 til 100 år. Et område som er blitt helhetlig med skoler, barnehage, idrettsanlegg og annen bebyggelse. Hvor det er godt miljø for læring og fysisk fostring, men hvor det også pågår kulturelle aktiviteter. Det er mange bygninger i området, og selv om de er tegnet av ulike arkitekter så «snakker de sammen» på en veldig god måte."

Norconsult Solem Arkitektur bidro til BREEAM
Very Good i LierI Lier kommune klippet Ordfører Gunn Cecilie Ringdal snoren til Fosshagen ressurssenter med ordene: "Endelig kan vi offisielt åpne dette flaggskipet innen rehabilitering og demensomsorg". Prosjektet er resultatet av 1. premie i konkurransen om nye Frognerhagen sykehjem, som ble vunnet av Solem Arkitektur AS i samarbeid med Reiulf Ramstad Arkitekter AS i 2013. Solem Arkitektur ble en del av Norconsult i 2014.

Prosjektleder Nils A. Mogstad i Veidekke sa til Byggeindustrien at det har vært noen tøffe tak for å komme i mål med Fosshagen sykehjem, men understreker at resultatet har blitt et praktbygg.

– Det er klart. Dette er på ingen måte noe standard bygg, hverken i utforming eller materialvalg. Det er et BREEAM-prosjektet, og designet er helt spesielt. Dette må jo bli et referanseprosjekt for oss, slår han fast.

– Fosshagen sykehjem i Lier er et flott, innovativt og skreddersydd prosjekt som vil være et godt referanseprosjekt for både arkitekt-, landskaps- og interiørarkitekturfagene i Norconsult, sier Michelle S. Wright, kontorleder for Norconsult Solem Arkitektur.