Et attraktivt kollektivnett tilpasset befolkningsvekst

Den 23. november 2015 la Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter AS frem en samlet anbefaling om å utvikle et kollektivnettverk med hyppige avganger og god kapasitet. Norconsult har vært hovedrådgiver for konseptvalgutredningen i samarbeid med KVU-staben.

Anbefalingen vil gjøre kollektivtrafikken i hovedstadsområdet rustet til å ta veksten i persontrafikken, sammen med gåing og sykling. KVU Oslo-Navet overleverte sin anbefaling til framtidens kollektivtransportsystem i hovedstadsområdet mandag 23. november.

– Ved hjelp av et godt og tett samarbeid har vi nå fremlagt en solid anbefaling om hvordan kollektivnettverket kan møte befolkningsveksten i årene som kommer, sier Sigurd Rugsland, divisjonsdirektør Plan og Samferdsel i Norconsult.

Hovedtrekkene fra utredningen ble presentert i midten av august. Nå er utredningsarbeidet ferdigstilt. Under overskriften «Fra nav til nettverk» gir prosjektet sin anbefaling til hvordan kollektivtilbudet i hovedstadsområdet kan utvikles for å dekke befolkningens reisebehov.

Link
Oslo-Navet Hovedrapport.pdf
Oslo-Navet Kortversjon.pdf

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss