Får ikke bukt med mangelfulle byggesøknader

SSBs årlige KOSTRA-tall viser at over en av tre av alle byggesøknader er mangelfulle. Tallet har vært uendret de siste tre årene.

Både ansvarlige søkere og byggesaksbehandlere ønsker effektive og gode søknadsprosesser, men tallenes tale er at det ikke er enkelt. På landsbasis var 35 prosent av byggesøknadene sendt inn i 2021 mangelfulle, ifølge Statistisk sentralbyrås årlige KOSTRA-tall. På fylkesnivå er det store forskjeller. I Oslo er over halvparten av alle byggesøknader mangelfulle, mens i Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark er kun 24 prosent mangelfulle.

– Andelen mangelfulle søknader har vært stabilt høy de siste syv årene. Dette forteller oss at søknadsprosessen ikke fungerer optimalt. Det er mye frustrasjon på begge sider av bordet, og ineffektive lange prosesser er noe alle parter taper på. Det er viktig at vi starter en dialog mellom ansvarlige søkere og byggesaksbehandlere for å finne ut hvordan vi kan få ned antallet mangelfulle søknader, sier Birgitte Hille, seniorrådgiver byggeteknikk og tekniske fag i Norconsult.

Inviterer til dialogkonferanse

Direktoratet for byggekvalitets (DIBK) Byggesaksdager er en årlig møteplass for kommunenes byggesaksbehandlere, men per dags dato finnes det ikke et faglig tilbud som setter fokus på ansvarlig søkers rolle. Som et svar på dette inviterer Norconsult til Ansvarlig søker-dagen, en arena for samarbeid og dialog mellom ansvarlige søkere og byggesaksbehandlere. Ønsket er å gjøre dette til et årlig arrangement.

– Ansvarlig søker er bindeleddet mellom tiltakshaver og bygningsmyndighetene, og det er de som har ansvaret for at en byggesøknad er komplett. Det finnes få arenaer hvor hovedfokuset er på ansvarlig søker. Ønsket med arrangementet er å tilrettelegge for at ansvarlige søkere, kommunene og DIBK kan starte en dialog om hvordan vi sammen kan påvirke byggesaksprosessen. Sammen kan vi legge grunnlaget for et felles, ønsket fremtidsbilde og bedre byggesaksprosesser, sier Marianne Tenold, avdelingsleder for Byggesak og Eiendom i Norconsult.

Temaet for årets Ansvarlig søker-dag er dialog, og innledere fra det private og offentlige vil dele innsikt om ansvarlig søker-rollen, kommunenes hverdag og rollene i utforming og behandling av byggesaker. Etter innleggene blir det gruppearbeid, med et mål om å skape en bedre forståelse for hverandres roller.

For program og påmelding, klikk her.

https://youtu.be/XCOakU71bDY

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss