Fjellsprengningskonferansen 2023 Norconsult
Balder Bryn Morsund og Vibeke Brandvold fra Norconsult holder foredrag under Fjellsprengningskonferansen 2023.

Fjellsprengningskonferansen: Norconsult deler kompetanse om hydrogeologi og utslippsfrie anleggsplasser

23. og 24. november arrangeres Fjellsprengningskonferansen 2023 i Oslo. Norconsult bidrar i år med kompetansedeling gjennom to faglige foredrag.

Fjellsprengningskonferansen arrangeres av Norsk forening for Fjellsprengningsteknikk, og omfatter Fjellsprengningsdagen den 23. november og Bergmekanikk- og Geoteknikkdagen 24. november. Konferansen er en av Norges største anleggskonferanser, som årlig trekker ca. 800 deltakere.

Hydrogeologi og utslippsfrie anleggsplasser

Balder Bryn Morsund, rådgiver innen elektrifisering transport fra Norconsult, holder 23. november foredraget «Har vi kraften som kreves for utslippsfrie anleggsplasser?»

Anleggsbransjen står i dag for store utslipp. Overgangen til utslippsfrie anleggsmaskiner er essensielt for å nå våre klimaambisjoner. Norconsult har undersøkt om vi har kraften som kreves for utslippsfrie anleggsplasser for de store samferdselsprosjektene. Det korte svaret er ja, det har vi – med nok samarbeid, samhandling og bruk innovative løsninger.

24. november holder Vibeke Brandvold, fagspesialist Hydrogeologi fra Norconsult, foredraget «Hydrogeologisk oppfølging i byggefase for tunnel- og berganlegg - Erfaringer fra E39 Kristiansand vest – Mandal øst»   

AF Anlegg, med Norconsult som rådgiver, var totalentreprenør for utbygging av E39 fra Kristiansand til Mandal, utført i perioden 2019-2021. Her presenteres erfaringer fra utbyggingen av fem tunneler med svært ulike drivetekniske forhold og lekkasjeforhold. Det vil være fokus på hvordan det å involvere hydrogeologisk kompetanse under bygging kan bidra til færre problemer med lekkasjer og oppnåelse av tetthetskrav.

I tillegg til de to foredragene er Torgeir Sandøy, gruppeleder Samferdsel fra Norconsult, ordstyrer i hovedsalen under Fjellsprengningsdagen den 23. november, mens Kjersti Dunham, direktør Bygg og konstruksjon i Norconsult, deler ut fotopris sammen med Byggeindustrien samme dag.

Mer informasjon om konferansen: Fjellsprengningskonferansen 2023 - 45624 (tekna.no)