Konsernsjef Per Kristian Jacobsen konstaterer at Norconsult leverte solid omsetningsvekst i 2016 og for fjerde kvartal.

Fjerde kvartal 2016: Norconsult med solid omsetningsøkning

Norconsult leverte solid omsetningsvekst i 2016 og for fjerde kvartal. Omsetningen i fjerde kvartal utgjorde 1 237,8 millioner kroner, mens driftsresultatet for kvartalet endte på 75,8 millioner. Driftsmarginen endte på 6,1 prosent.

For 2016 totalt endte omsetningen på 4 236,3 millioner kroner (3 974,8 mill. i 2015), en økning på 6,6 prosent fra året før.Driftsresultatet ble 329,4 millioner, dette var på nivå med fjoråret (-2,4 millioner) og ga en driftsmargin på 7,8 prosent (2015: 8,3 prosent).

– Norconsult er godt fornøyd med omsetningsutviklingen i 2016. Aktivitetsnivået er høyt, og det er mange spennende muligheter i markedet. En svak nedgang i driftsresultatet skyldes blant annet sterk konkurranse både i Norge og internasjonalt, og at timeprisene fortsatt er under press, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

20 000 oppdrag i inn- og utland i 2016

Norconsult er Norges største, og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet leverer tjenester rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. I 2016 gjennomførte Norconsult mer enn 20 000 små og store oppdrag fordelt på 52 land. Norconsult opplever et særlig høyt aktivitetsnivå innen selskapets største markedsområder; Samferdsel og Bygg og eiendom. Eksempelvis vant Norconsult og samarbeidspartnere Asplan Viak AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS, rådgiveroppdraget for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i 2016, og for den første totalentreprisekontrakten til Nye Veier AS, E18 Arendal – Tvedestrand. I tillegg arbeider selskapet med flere store, komplekse prosjekter, slik som landstrøm til Johan Sverdrup, Nettplan Stor-Oslo, Intercity Tønsberg – Skien og Rv. 13 Ryfast-sambandet.

Økt konkurransekraft

I 2016 ønsket Norconsult om lag 250 nye medarbeidere velkommen til selskapet. Norconsult ble kåret til årets mest attraktive arbeidsgiver blant teknologistudenter på Karrierebarometeret og ble nummer to på Universum Professional Survey.

Norconsult utvidet virksomheten i 2016 og kjøpte opp rådgiverselskapene Anacon Rådgivning, BraCon, DeltaTek og Plan Urban i Norge. Med nye kollegaer fra disse miljøene har selskapet styrket sin tverrfaglige kompetanse og konkurransekraft. Norconsult utvidet også virksomheten med etablering på New Zealand, og kontoråpninger i Voss, Halmstad (Sverige) og Viborg (Danmark).