Flere spennende markedsmuligheter i statsbudsjettet

Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2021 byr på mange spennende muligheter innen en rekke av Norconsults markedsområder. Særlig gledelig er det at Regjeringen ønsker å satse ytterligere på norsk jernbane.

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) representerer landets største fastlandsnæring med sine 350 000 medarbeidere. Norconsult, som det største rådgiverselskapet blant ingeniører og arkitekter i Norge, ser positivt på flere av prioriteringene som er fremlagt i statsbudsjettet for 2021.

Økt jernbanesatsing

Regjeringen har foreslått et jernbanebudsjett på 32 milliarder korner, en solid økning på 20 prosent sammenlignet med statsbudsjettet for 2020. Økt jernbanesatsing vil komme hele BAE-næringen til gode, og Norconsult har både ledende kompetanse og kapasitet innen jernbane og kan bistå med utbyggingen av viktige jernbanestrekninger over hele landet.

Opprustning av statlige bygg
Regjeringen foreslår at det investeres 6,5 milliarder i statlige bygg i 2021 (en økning på 800 millioner sammenlignet med 2020), noe som vil bidra til å øke bygge- og vedlikeholdsaktiviteten på mange statlige byggeprosjekter og eiendommer rundt om i landet. Spesielt relevant for Norconsult og datterselskapet Nordic – Office of Architecture, er at det foreslås oppstartsbevilgninger til Regjeringskvartalet i Oslo, første byggetrinn.

Reduserte bevilgninger til Statens vegvesen
I statsbudsjettet foreslås det å redusere Statens vegvesens midler med 600 millioner kroner. Dette kan medføre lavere sysselsetting innen bygge- og anleggsnæringen, og gi et økt vedlikeholdsetterslep. Selv om det synd at bevilgningene til Statens vegvesen foreslås redusert, seiler flere spennende veiprosjekter opp som muligheter for Norconsult i 2021, ikke minst fra Nye Veier.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss