foamrox
Norconsult har vært teknisk bidragsyter for Foamrox under deres tekniske utvikling av nye bærekraftige produkter innenfor spesielt bygg og anlegg.

Foamrox vant prestisjepris med Norconsult som teknisk rådgiver

Foamrox, som er en industribedrift med spesialisering innen brann, vann og frostsikring, vant nylig årets Sivapris innenfor bærekraft og innovasjon. Norconsult har vært teknisk bidragsyter for Foamrox under deres tekniske utvikling av nye bærekraftige produkter innenfor spesielt bygg og anlegg.

Norconsult har bidratt med dokumentasjon av tekniske krav i forhold til gjeldende regelverk og dokumentasjon ved en rekke tekniske tester siden 2019. Siden samarbeidet startet har Norconsult og Foamrox hatt et tett innovasjonssamarbeid som har resultert i god fremdrift innen forskning og utvikling rundt resirkulert glassmateriale.

– Norconsults avdeling for analyse og spesielle konstruksjoner har vært sentral for gjennomføringen av statiske analyser relatert til materialparametere, regelverk og krav. Det er mye dokumentasjon som skal vurderes, tolkes og sees i sammenheng med tekniske krav i håndbøker og regelverk, sier avdelingsleder for Analyse og Spesielle Konstruksjoner på Norconsults Bygg-divisjon i Sandvika, Jan Fredrik Rambech.

Årets Siva-pris til Foamrox

Nylig ble Foamrox tildelt den prestisjetunge Siva-prisen 2022. Siva – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Prisen ble delt ut av forskningsminister Ola Borten Moe 3.mai.

Siva-prisen ble i år delt ut for syvende gang og årets tema var «Grønn eksport». Formålet med prisen er å løfte frem bedrifter som har lykkes på eksportmarkedet. Grønne tidligfasebedrifter med produksjon i Norge og konkrete eksportplaner kan i tillegg nomineres. 

Hovedgrunnen til at juryen sendte Foamrox til topps var at selskapet leverer produkter som i hovedsak er av resirkulert glassmateriale som til sammenligning med betong har svært lave klimautslipp i produksjon, under transport og i forbindelse med montering. I tillegg tilfredsstiller produktene de offentlige kravene når det gjelder brannsikkerhet, bygningsisolasjon og trykkfasthet.

Samarbeid mellom Foamrox og Norconsult viktig for suksessen

Norconsult er et tverrfaglig rådgivningsselskap med faglig ekspertise innenfor veg- og banetunneler og konstruksjoner. Norconsult har vært med på å utvikle helt nye produkter for bruk inne i tunneler, slik som 20 meter lange tekniske bygg med flere tekniske rom og nødgjennomganger.

– For Norconsult er det interessant å samarbeide med oppstartselskaper som Foamrox, det bidrar til synergier, innovasjon og faglig utvikling for Norconsult og bransjen, sier avdelingsleder Jens-Petter Henriksen fra Tunneler og fjellanlegg i Norconsult.

Ifølge leder i Foamrox, Glenn Alexander Jakobsen, er Norconsult sentral i forsknings- og utviklingsarbeidet.

– Det gode konstruktive innovative og miljøvennlige samarbeidet mellom Foamrox og Norconsult er sentralt for Foamrox sine Bærekraftige løsninger som nå brukes i en rekke prosjekter. Hos Foamrox har vi hatt stor nytte av kunnskapen Norconsult har tilført i prosjektene og produktutviklingen, sier Jakobsen.

Les mer her Stø kurs mot verdensmarkedet med norsk patent (siva.no)

  • Jens Petter Henriksen

    Avdelingssleder

  • Jan Fredrik Rambech

    Avdelingsleder

  • Kontakt oss