Følger lokale og nasjonale retningslinjer

Følger nasjonale og lokale retningslinjer

Det er igjen en oppblomstring av koronasmitte i Norge, og både nasjonale og lokale myndigheter har den siste tiden kommet med strengere retningslinjer for privatpersoner og næringsliv. Norconsult følger nasjonale og lokale retningslinjer og påbud.

Høsten 2020 og etter jul har antall smittetilfeller i samfunnet økt, og Norconsult fortsetter å følge gjeldende retningslinjer, anbefalinger og pålegg.

I praksis betyr det at selskapet legger til rette for bruk av hjemmekontor der det er påkrevd samt fleksibilitet i forhold til arbeidstid for å unngå bruk av kollektivtransport til og fra steder med mye smitte. Vårt primærfokus er sikkerheten til medarbeidere og deres familier samt å bidra til å bremse smitteutviklingen i samfunnet.

Uansett arbeidsform, er Norconsult sitt fokus å opprettholde den allerede gode kundekontakten, både fysisk og digitalt. De respektive land i Norconsult-konsernet forholder seg til sine myndigheters, både nasjonale og lokale, retningslinjer.

Norconsult har en egen beredskapsgruppe som følger situasjonen tett, som møtes jevnlig og som sørger for at ledere og medarbeidere får nødvendig informasjon og instrukser i tråd med de til enhver tid gjeldende retningslinjer og påbud.

Kunder og samarbeidspartnere bes ta kontakt dersom man har spørsmål om selskapets praksis og retningslinjer. Per januar 2021 er det ingen personer med påvist koronasmitte i Norconsult AS.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss