– Koronasituasjonen tatt i betraktning, er vi fornøyde med utviklingen i omsetning og resultat for første kvartal, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Første kvartal 2020: Gode resultater for Norconsult

Norconsult omsatte i første kvartal 2020 for 1 801 millioner kroner, mot 1 621 millioner i samme periode i fjor. Det er en økning på 11 prosent, hvor organisk vekst hensyntatt oppkjøp er 6 prosent. Driftsresultatet er 124 millioner kroner, mot 127 i første kvartal 2019.

Økte goodwillavskrivninger og noe svakere resultatutvikling i deler av selskapet bidrar til å trekke driftsmarginen ned.

Det er virksomhetsområde Norden som har den største omsetningsveksten i første kvartal, med 96 millioner kroner høyere brutto omsetning enn i samme kvartal i fjor (+24 prosent).

– Koronasituasjonen tatt i betraktning, er vi fornøyde med utviklingen i omsetning og resultat for første kvartal. Spesielt gledelig er det å se at Norconsult vokser både i Sverige og Danmark, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Betydelig aktivitet i første kvartal

I Norge er Norconsult tildelt forprosjekt på prosjektering av Ocean Space Centre i Trondheim og har signert avtale om driftsassistanse for vann og avløp på Romerike. Norconsult har også inngått rammeavtale med Freyr om prosjekteringstjenester på bygging av battericellefabrikk i Mo i Rana. I januar ble det klart at Norconsult og AF Gruppen gikk videre til konkretiseringsfasen for bygging av firefelts motorvei mellom Roterud og Storhove i Innlandet fylke. Samme måned ble det klart at Norconsult skal prosjektere nytt vannforsyningsanlegg til Asker og Bærum.

I Sverige har Norconsult blant annet vunnet et stort samarbeidsprosjekt sammen med PEAB for prosjektering og bygging av boliger i Partille utenfor Gøteborg. I Danmark bidrar Norconsult i flere prosjekter i Københavns nye bæredyktige bydel Nordhavn: Danmarks nye Landsrett, som skal bæredyktighetssertifiseres til DGNB-gull, er under utførelse. I tillegg står bydelens første allmenne boligbygg (Orienten) ferdig.

I første kvartal har Norconsult kjøpt selskapene SG Arkitektur AS på Hønefoss og Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde.

Usikre framtidsutsikter

Med koronasituasjonen er fremtidsutsiktene mer usikre for BAE-næringen, kanskje spesielt i privat sektor. Norconsult har fokus på tett og god dialog med kunder og samarbeidspartnere rundt allerede igangsatte prosjekter. Selskapet opplever at fremdrift inntil videre ivaretas på en god måte i de fleste oppdrag.

– Til tross for at markedsutsiktene nå er mer usikre, ser vi at dagens situasjon har bidratt til å styrke oss på flere områder. Hele bransjen løfter seg digitalt, og det er imponerende å se hvordan en hel næring nå samarbeider på nye måter for å holde hjulene i gang, sier Jacobsen.