Konsernsjef i Norconsult, Egil Hogna, er godt fornøyd med utviklingen i årets første kvartal.

Første kvartal 2022: Nordisk vekst og forbedret lønnsomhet for Norconsult

Til tross for turbulente tider i Europa leverte Norconsult omsetningsvekst og forbedring i driftsresultatet i første kvartal i år. Netto omsetning for konsernet ble 1 929 millioner kroner, mot fjorårets 1 708 millioner. Dette tilsvarer en økning på 221 millioner kroner, hvor den organiske veksten hensyntatt oppkjøp er 10,6 prosent for konsernet. Driftsresultatet (EBITA) endte på solide 221 millioner kroner, mot 175 millioner i samme kvartal året før.

– Selv om usikkerheten i Europa øker, opplevde vi et høyt aktivitetsnivå i første kvartal. Veksten er solid i alle de nordiske landene. I tillegg har Technogarden vist en meget positiv utvikling i kvartalet. Første kvartal markerte også starten på strategiperioden 2022 til 2024, hvor bærekraft, innovasjon og digitalisering er viktige satsingsområder for å skape kundeverdi, vekst og utvikling. I første kvartal er vi i gang med en rekke spennende initiativer innen disse områdene, som Bærekraftsuken 2022, The Edge innovasjons-konferansen, etablering av en egen enhet for digital transformasjon og Byggfloken, sier konsernsjef Egil Hogna.

Kampen om talenter tilspisser seg

Norconsult har i dag ca. 5 200 medarbeidere. Videre vekst forventes å komme både gjennom rekrutteringer og oppkjøp fortrinnsvis i Norge, Sverige og Danmark. I løpet av første kvartal ble Kristin Jarmund Arkitekter en del av Nordic – Office of Architecture, mens Jord & Miljø og Jord & Teknik ble en del av Norconsult i Danmark. I tillegg er en rekke større rekrutteringskampanjer gjennomført i kvartalet, og i april vant Norconsults dokumentarserie «Rådgiverne» fra 2021 pris for «Beste digitale kampanje» under Europower Communications Conference. Nå er sesong to under planlegging, og konsernet håper serien bidrar til at selskapet tiltrekker seg enda flere av bransjens skarpeste talenter.

Flere nye kontrakter i første kvartal

Norconsult har flere enn 20 000 pågående prosjekter hvert år. Blant nye kontrakter som ble signert i første kvartal var en rammeavtale i Örebro-regionen i Sverige som omfatter rehabilitering, utvidelser og nybygg av flere omsorgsbygg. I tillegg er Norconsult i gang med å designe en spektakulær gang- og sykkelbru i Karlstad som blir nesten 290 meter lang. I Danmark vant selskapet en kontrakt om arkitektonisk og teknisk rådgivning i forbindelse med renovering av 541 boliger for Sundby-Hvorup Boligselskab.

Også i Norge har Norconsult vunnet flere spennende prosjekter i først kvartal. Sunnhordaland Kraftlag planlegger bygging av nye Blåfalli Fjellhaugen vannkraftverk, og her ble selskapet valgt som rådgiver i første kvartal. I Bergen vant Norconsult Informasjonssystemer en kontrakt knyttet til digitalt samarbeid og BIM-koordinering for Bybanen. I Bodø er Norconsult engasjert innen en rekke ulike fag i forbindelse med realiseringen av Bodø Storstue på Thalleåkeren i Bodø for FK Bodø/Glimt, med mål om BREEAM Communities Outstanding.

I forbindelse med utbyggingen av Grønlikaia i Oslo, som er det siste store byutviklingsområdet i Bjørvika, er Norconsult og Nordic prekvalifisert av Hav Eiendom til å utføre parallelloppdrag for Verket og Buffersonen på Grønlikaia. I tillegg er Nordic, valgt til å utvikle NRK Normannsløkka i Oslo sammen med Rodeo.

Technogarden opplever også et høyt aktivitetsnivå i første kvartal, og har blant annet fornyet rammeavtaler med Aker Solutions.

Fremtidsutsikter

Fremtidsutsiktene i Europa er mer usikre enn på lenge, noe som også vil påvirke bygg- og anleggsbransjen i Norden i årene som kommer. Norconsult følger situasjonen tett for raskt å kunne tilpasse seg eventuelle markedsendringer fremover. Sammen med flere bransjekollegaer tok Norconsult i første kvartal initiativ til å samle rådgiverbransjen for å støtte Røde Kors sitt humanitære arbeid i Ukraina, og konsernet bidro med to millioner kroner.