Konsernsjef Per Kristian Jacobsen deler ut Norconsultprisen 2016 til førsteamanuensis Kelly Pitera ved NTNU. (Foto Øyvind Buljo/ NTNU)

Førsteamanuensis Kelly Pitera ved NTNU vant Norconsultprisen 2016

Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen delte ut Norconsultprisen 2016 til beste foreleser på Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Årets prisvinner var førsteamanuensis Kelly Pitera.

Utdelingen fant sted på BM-dagen 1. november på NTNU. Dette er det sjette året Norconsultprisen deles ut, og også i år har det vært stor interesse for utmerkelsen. Juryen har mottatt over 30 nominasjoner på kandidater til prisen.

Førsteamanuensis Kelly Pitera vant Norconsultprisen 2016

Flest nominasjoner mottok årets vinner, førsteamanuensis Kelly Pitera ved Institutt for bygg, anlegg og transport. I nominasjonstekstene ble blant annet følgende trukket frem:

  • Kelly Pitera en svært god pedagog som ser hver enkelt student. Hun lærer seg navnet på hver enkelt student fra dag én, uansett antall studenter.
  • Hun har høy kunnskap og kompetanse, og er svært dedikert til fagområdet og studentene. Dette gir seg utslag i engasjement i og utenfor undervisningssituasjonen, og ydmykhet for tilbakemeldinger.
  • Hennes smittende engasjement har vært et sterkt bidrag til at et økt antall studenter velger vegplanleggingsfag. Piteras forelesninger oppleves motiverende, spennende og givende.
  • Det er spesielt hyggelig at Kellys innsats også har hatt stor betydning for Næringslivsringens prosjekt «Rekruttering til samfunnskritiske områder», som Norconsults direktør for Vann og Avløp, Tom Baade-Mathiesen, har ledet. For noen år siden var det kun 10 til 20 studenter som tok det grunnleggende vegplanleggingsfaget. Høsten 2016 er det 80 studenter som følger faget.

***

Skal stimulere til høy pedagogisk kvalitet på undervisningen

Norconsultprisen ble opprettet i 2011, og skal stimulere til høy pedagogisk kvalitet på undervisningen ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk. Prisen har også til hensikt å bidra til økt rekruttering til fagområdet.

Årets jury har bestått av konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, studieprogramleder for Bygg- og miljøteknikk, Tore Hoven, og Kanzler i linjeforeningen H.M. Aarhønen, Petter Jakola.

Tidligere vinnere av Norconsultprisen:

2015: Jan Arve Øverli

2014: Alex Klein Paste

2013: Amund Bruland

2012: Steinar Nordal og Leif Lia

2011: Arild Clausen

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss