Norconsult har prosjektert hele strekningen E18 Tvedestrand - Arendal. Ill: Norconsult

Folkefest på E18 Tvedestrand–Arendal før åpningen

Norconsult har prosjektert hele veistrekningen, og vært en viktig bidragsyter til at den åpner flere måneder før opprinnelig planlagt. Prosjektet har satt en ny standard for BIM og digitalisering.

Lørdag 22. juni inviterer Nye Veier til folkefest og åpner strekningen for publikum som får anledning til å se anlegget. På programmet står halvmaraton, sykkelløp, rulleskiløp og konsert. Etter planen skulle strekningen åpnet i oktober, men den åpnes altså for trafikk allerede før ferien.

Jørn Arild Sæther har vært oppdragsleder for Norconsult i prosjektet.

– Prosjektet og organisasjonen vår har hele veien vært preget av positivitet og et ønske om å bidra til best mulig resultat. Vi har løftet oss stadig høyere etter hvert som tempoet og den tverrfaglige kompleksiteten har økt. Alle medarbeidere har stått på for å drive dette nybrottsarbeidet framover, sier Sæther.

Sæther trekker også frem at AF Gruppen og Norconsult har lært svært mye av hverandre gjennom daglig samhandling og godt samarbeid.

Anleggsektoren har en viktig rolle når for å redusere utslipp av klimagasser. Bærekraft og omkringliggende miljø har stått helt sentralt i planlegging og utbygging av ny E18, ikke minst for å bedre miljøforholdene til de som bor langs veien.

Løper halvmaraton på selvprosjektert strekning

Ti ansatte fra Norconsult deltar på arrangementet lørdag. Tre av disse skal løpe halvmaraton, som tilsvarer omtrent strekningen de selv har vært med å prosjektere. Det er Lasse Øvrelid, Jon-Michael Vanebo og Anders Haugen som skal representere Norconsult på halvmaraton.

– Det er vel en blanding av gru og glede for oss som skal løpe, men først og fremst tror vi det blir en fin opplevelse og et flott arrangement, sier Anders Haugen, sivilingeniør vei i Norconsult.