-Vi ser frem til at resultatene våre skal vurderes – og håper at arbeidet vil gjøre det mulig å endre den svært omdiskuterte 10-meter regelen, forteller Bård Venås, seksjon for Sikkerhet og analyse i Norconsult. Foto: Norconsult.

Forbedret BREEAM-miljøsertifisering

Norconsult bidrar til forbedret BREEAM-miljøsertifisering for innendørs luftkvalitet og bygningsventilasjon.

Rapporten, som nå er sendt til Norwegian Green Building Council (NGBC), foreslår en ny, preakseptert løsning i tillegg til BREEAM NOR's «10-meter regel» om plassering av luftinntak og luftavkast (der brukt ventilasjonsluft slippes ut). Løsningen vil gi høyere innendørs luftkvalitet sammenlignet med dagens krav.

-Vi ser frem til at resultatene våre skal vurderes – og håper at arbeidet vil gjøre det mulig å endre den svært omdiskuterte 10-meter regelen, forteller Bård Venås fra seksjon for Sikkerhet og analyse i Norconsult. Han har ledet arbeidet, som er et samarbeid mellom gruppen han leder, «CFD og strømningsteknikk» og seksjonene Teknisk Drift/Byggautomatisering og Bygningsfysikk. Norsk VVS Stiftelse for forskning har støttet arbeidet.

BREEAM-sertifisering er primært rettet mot næringsbygg med utslipp av «vanlig» ventilasjonsluft og det er for slike bygg reglene er aktuelle. For mer spesielle utslipp, f.eks. fra kjøkken, laboratorier eller industri, må det fortsatt gjøres separate analyser.

Pre-akseptert løsning
Norconsults forslag er at det etableres en ny preakseptert løsning for jetavkast; utløp fra ventilasjonsanlegg som «blåser» oppover fra tak. Løsningen har enkle designkrav, samt minimumsgrense for hastighet ut fra avkastet. Vi viser at denne løsningen typisk fører til at 10 ganger mindre av luften som slippes ut fra anlegget trekkes inn igjen, enn et typisk design som tilfredsstiller dagens BREEAM Hea 8 krav – og at et slikt jetavkast sannsynligvis alltid gir mindre enn 1 % kortslutning på årsbasis (uavhengig av bygningens form, vindforhold på stedet osv.).

Hyggelig svar fra NGBC
-Så langt har vi fått hyggelig svar fra NGBC, med takk for innsatsen, og bekreftelse på at de skal gå inn i dokumentasjonen sammen med Building Research Establishment (BRE) i England. Første utkast til revisjon av den norske manualen er allerede sendt ut på høring, så forslaget vårt kommer mest sannsynlig med i neste versjon, forteller Venås.

Les mer om BREEAM i Norconsult her og tjenester knyttet til strømningsteknikk og simulering.

Innemiljødagene 2015
På «Innemiljødagene 2015», i regi av vvs-foreningen, og som går av stabelen 27. oktober hos Norconsult i Sandvika, blir det foredrag med blant annet BREEAM som tema. Les program og meld deg på.

BREEAM NOR er en metode for klassifisering av bærekraftige bygg - med mulighet for sertifisering via Norwegian Green Building Council (NGBC).BREEAM NOR er en norsk tilpasning av BREEAM, og ble lansert den 20.oktober 2011.

BREEAM-sertifisering er primært rettet mot næringsbygg med utslipp av «vanlig» ventilasjonsluft, og det er for slike bygg reglene er aktuelle. Løsningen har enkle designkrav, minimumsgrense for hastighet ut fra avkastet, og den fører til at 10 ganger mindre av luften som slippes ut fra anlegget trekkes inn igjen. Figur: Norconsult.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss