Fortsatt god utvikling og lønnsom vekst for Norconsult

Norconsult har i 2014 vokst i både omsetning og i antall medarbeidere. 2014 ble et godt resultatmessig år, og selskapet har en robust plattform for videre framgang.

Norconsult- konsernet oppnådde en omsetning på 3 842,9 millioner kroner i 2014. Dette er en økning på 7,2 prosent sammenlignet med 2013. Omsetningsveksten i Norge var 7,3 prosent og i Sverige og i Danmark på henholdsvis 7,2 og 13 prosent. Omsetningen utenfor Norden var samlet sett omtrent lik som i 2013. Om lag halvparten av veksten i Norge kommer fra oppkjøp, mens veksten i resten av Norden primært var organisk.

Resultatet fra underliggende drift var på 314,0 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 8,2 prosent, mot 8,6 prosent i 2013. Rapportert driftsresultatet ble 146,5 millioner kroner, dette er hensyntatt en engangseffekt som følge av omdanning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning i Norconsult AS på 167,5 millioner kroner.

Norconsult-konsernet har en total egenkapital på 725,0 millioner kroner. Dette er en økning fra 681,9 millioner kroner i 2013 og gir en egenkapitalandel i 2014 på 37,4 prosent.

- Til tross for et noe svakere marked i enkelte segmenter oppnådde vi et bra økonomisk resultat. Norconsult-konsernets, kompetanse, markedsposisjon og soliditet skaper en meget god basis for selskapet i tiden fremover, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen.

Godt grunnlag for videre vekst
Norconsult har i 2014 hatt en god utvikling innenfor flere markedsområder. Spesielt har markedsområdene Bygg og eiendom, Energi, Vann og avløp og Plan opplevd god vekst i 2014. Fremover vurderes vekstmulighetene i Norge som spesielt gode innenfor Samferdsel, Energi og Miljø. Norconsult vurderer også utsiktene som generelt gode i de internasjonale markedene hvor selskapet er til stede.

Ved inngangen til 2015 hadde Norconsult-konsernet om lag 2 900 medarbeidere. Dette er en netto tilvekst på om lag 7 prosent i løpet av 2014. Norconsults videre vekst er avhengig av evnen til å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere.

- Også på dette området har vi et flott utgangspunkt, avslutter Jacobsen. Han viser til at flere eksterne undersøkelser har rangert Norconsult høyt som attraktivt arbeidssted og interne målinger som viser at trivselen og engasjementet er tilvarende høy i selskapet.

Last ned pressemelding

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss