Panelet besto av Egil Hogna, Trine Skei Grande, Ingrid Dahl Hovland, Camilla Krogh, Kjerstil K. Dunham, Kjell D. Kalland, Birger Steffensen, Kjetil Ruud og Sigurd Rugsland

Fredag 6.mai avsluttet Norconsult Bærekraftsuken 2022

De enkelte webinarene, 45 totalt, hadde konkrete eksempler på hvordan rådgivningsbransjen utfordrer prosjekter innen temaer som for eksempel massehåndtering, sirkulærøkonomi, arkitektur, planprosess, materialvalg, solenergi og beslutningsstøtte.

– Bærekraftsuken er en betydelig investering for Norconsult, men jeg tror det er en viktig investering. Det å forstå og lære om bærekraft er både et behov hos kundene og et ansvar vi i Norconsult har fordi fremtidige generasjoner er avhengig av at vi finner bedre løsninger på våre prosjekter, sa Egil Hogna under det avsluttende arrangement fredag

Underveis i uken har mange fulgt webinarene live, mens andre har sett opptak i ettertid. Du kan finne alle opptakene her. Under avslutningen deltok Egil Hogna, Kjetil Ruud, og Sigurd Rugsland fra Norconsult, tidligere kultur-, likestilling- og kunnskapsminister, nå i Footprint, Trine Skei Grande, Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fra Statens vegvesen, Camilla Krogh fra Ferd Eiendom, Kjell Døvle Kalland fra HAV Eiendom og Birger Steffensen fra Bane NOR. I tillegg deltok Kjersti K. Dunham fra Norconsult som ordstyrer under avslutningssendingen.

– Jeg har lyst å si til alle kunder og samarbeidspartnere; forvent av Norconsult at vi kommer med utfordringer, ideer og innspill til bærekraft! For at vi skal lykkes må vi i fellesskap finne de gode løsningene, for kunnskap vokser når den deles, sa Hogna.

– Til slutt vil jeg takke alle som har fulgt sendingene og de som står bak Bærekraftsuken 2022 og alle webinarene, sa Hogna.

Webinaret ble startet ved å vise en video med korte høydepunkter fra de første 44 webinarene som viser bredden av hva som ble dekket under uken. En interessant film som viste at vi har klart å sette innhold til begrepet Bærekraftig utvikling.

– Det blir ikke lenger spesifikasjoner i veinormaler. Det blir krav og forventninger knyttet til leveranser. Ombruksestetikk er en selvfølge, det stilles helt andre krav til oss når vi ivaretar hele verdikjeden på en helt annen måte enn vi har tenkt frem til i dag, og det har kommet for å bli, sa Ingrid Dahl Hovland fra Statens Vegvesen avslutningsvis.

Camilla Krogh i Ferd Eiendom la også vekt på at det er viktig å skape en kultur hvor ildsjeler dytter selskapet videre i riktig retning.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss