Vamma kraftverk. Illustrasjon: Norconsult

Frokostseminar om bundling innen vannkraft og sol

Hvordan kan bundling styrke internasjonale leveranser innen vannkraft og sol? Onsdag 25. september arrangeres det frokostseminar om temaet hos Norconsult.

Frokostseminaret arrangeres av Norconsult, Norwegian Energy Partners og Solenergiklyngen i samarbeid, og finner sted i Norconsult sine lokaler i Vestfjordgaten 4 i Sandvika. Til seminaret kommer norsk solindustri og vannkraftbransjen for å lære mer om potensialet i bundling, og få muligheten til å møte nye, mulige industripartnere.

Det er allerede flere gode eksempler på bundling innen vannkraftbransjen, og med ny teknologisk utvikling som flytende sol og hybridisering er det også mulig å bundle på tvers av teknologier og bransjer. Bundling er en måte å styrke norske leveranser på.

Sikker kraftforsyning fra usikre energikilder

Blant foredragsholderne på frokostseminaret er maskiningeniør innen vannkraft, Øyvind Våland fra Norconsult. Temaet på hans foredrag er sikker kraftforsyning fra usikre energikilder. I sitt foredrag vil han fortelle at sol- og vindkraft må kombineres med vannkraft og energilagring.

– Solkraft og vindkraft har potensielt store variasjoner i kraftforsyning og må kombineres med vannkraft og energilagring for å tilby strøm en vindstille natt. I store kraftsystem er det i hovedsak et spørsmål om frekvensbalanse, men i mindre isolerte nett, på øyer og i enkelte utviklingsland, er det energibalanse som er utfordringen, sier Øyvind Våland.

For mer informasjon og påmelding: https://www.norwep.com/Market-info/Markets/Norway/Events/Breakfast-seminar-on-bundling-in-hydro-and-solar

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss