Marianne Tenold, ansvarlig søker og gruppeleder for byggesak og faglig leder for SØK pbl i Norconsult.

Gir robotene alt papirarbeidet

Frem til nå har byggesøknader vært svært tidkrevende. Med webløsningen Byggesøknaden kutter Norconsult to–tre dagsverk med papirarbeid per søknad. Løsningen er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) i samarbeid med Ambita.

– Å søke om byggetillatelser innebærer at du må informere alle som blir berørt av byggeprosjektet. I tillegg til tegninger av tiltaket skal du redegjøre for at du ivaretar bestemmelser i reguleringsplaner, hvilke myndigheter som berøres, eiendomsforhold, konsekvenser for miljøet og potensielle arkeologiske funn med mer. Alle som bor i nærheten og som blir berørt skal også varsles. Dette pleide å være en svært tidkrevende prosess, sier Marianne Tenold, ansvarlig søker og gruppeleder for byggesak og faglig leder for SØK pbl i Norconsult.

Marianne er utdannet sivilingeniør og har jobbet med å utarbeide byggesøknader i Norconsult siden 2015. Hun har kjent mye på frustrasjonen knyttet til unødig papirarbeid i byggesøknader. Derfor har hun og avdelingen hennes vært referansegruppe for utviklingen av webløsningen Byggesøknaden.

– Tidligere brukte vi mye tid på manuelt arbeid. Det er nå automatisert i Byggesøknaden. Vi kan spare opptil tre dagsverk per søknad, sier Tenold.

Byggesøknaden utvikles av Norconsults datterselskap Norconsult Informasjonssystemer (NoIS), i samarbeid med Ambita AS.

– Vi har jevnlig hatt møter med ansvarlige søkere for å sikre at Byggesøknaden er brukervennlig og tilpasset søkernes behov. Resultatet er et program som samler inn informasjon fra ulike kilder og legger dette rett inn i søknaden, sier forretningsutvikler i NoIS, Tor Olav Almås, som har ledet arbeidet med å utvikle Byggesøknaden.

Lar robotene ta seg av gjentakende oppgaver

Tenold trekker frem at det særlig er nabovarslingsfunksjonen de sparer tid på.

– Der vi før måtte bruke flere dager på å søke opp 70 berørte naboene, kopiere 70 versjoner av alle nødvendige dokumenter som søknader, tegninger, beskrivelser og videre, brette disse, putte de i konvolutter, skrive på adressater og levere de på posten, gjør vi nå det samme med noen få tastetrykk, sier Tenold.

I tillegg til å eliminere tidstyver begrenser Byggesøknaden mulighetene for menneskelig svikt.

– Vi har sjekklister for å passe på at all informasjon er på plass, men det er jo mennesker som gjør dette arbeidet. Da er det fint at Byggesøknaden tar en kontrollskjekk. Programmet gir oss grønt lys hvis alt er på plass, gult hvis noe er utenom det vanlige og rødt hvis det mangler pålagt informasjon, sier Tenold.

Veien videre

Selv om Byggesøknaden er i full bruk, jobber NoIS og Ambita med å utvikle nye løsninger i tråd med tilbakemeldinger fra Norconsult og andre brukere. For øyeblikket er det særlig to funksjoner som er under utvikling.

– Fremover vil vi se at BIM-modeller blir informasjonsbærer i byggesaker. Byggesøknaden skal kunne hente ut all informasjon om bygningen direkte fra en BIM-modell, for så å automatisk fylle ut skjemaene. Målet er selvsagt at man også skal kunne levere plantegningene i BIM-modeller, men så langt har ikke Direktoratet for byggkvalitet kommet, sier Almås.