Gjør vei i vellingen for digital veiforvaltning

Nye og innovative løsninger for digital veiforvaltning utvikles i disse dager. Under ISYtalks den 16. februar deler Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) svarene på hvordan en digital og lønnsom veiforvaltning ser ut i praksis, og gir et innblikk i fremtidens digitale standarder.

Den 16. februar inviterer Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) til den fjerde runden med ISYtalks – en livesending med seks korte og konsise innlegg. Ideen er å dele av mangeårige erfaringer fra ulike bransjer og inspirere deltakerne til å digitalisere i egen organisasjon. Mange har så langt fulgt livesendingene, og enda flere har sett opptak av sendingene som ligger åpent tilgjengelig på NoIS sin YouTube-kanal.

Denne gangen er temaet digitalisering av veiforvaltning, hvor deltakerne vil få en smakebit av gevinstene man kan hente fra heldigital planlegging og gjennomføring.

– NoIS er i full gang med å utvikle en ny plattform for digital veiforvaltning, hvor vi samler alle løsningene innen drift og vedlikehold i ett og samme system. Under denne runden med ISYtalks viser vi blant annet hvordan denne samkjøringen kan spare veieiere for både nedetid, materialer og arbeidskraft, sier Cathrine Marstein Engen, avdelingsleder for GIS og kommunal forvaltning i NoIS.

Tungvekter i veiforvaltning deler villig på erfaringer

Gjennom et tett samarbeid med Statens vegvesen i over 15 år har NoIS fått en omfattende innsikt i behovene og forretningsprosessene knyttet til veiforvaltning. I tillegg utvikles den nye løsningen for digital veiforvaltning i samarbeid med landets fylkeskommuner. Dette har satt selskapet i en unik posisjon til å se hvordan digitale løsninger kan bidra til en mer effektiv måloppnåelse i veiforvaltningen og samtidig øke kvaliteten i verdikjedene. Nå skal erfaringene deles med bransjen på ISYtalks.

– Jeg har stor tro på verdien av å dele erfaringer. Digitalisering handler om bedre prosesser, økt produktivitet og samhandling. Fra vårt perspektiv er det også viktig å fokusere på digitalisering av en verdikjede, man blir best om man digitaliserer sammen, sier Ola Greiff Johnsen, administrerende direktør i NoIS.

Digitale tvillinger gir mer vei for pengene

NoIS samarbeider tett med morselskapet Norconsult på flere banebrytende samferdselsprosjekter, og under ISYtalks skal Gjermund Dahl, BIM-strateg i Norconsult, fortelle mer om selskapets datadrevne tilnærming til veiprosjekter.

– Bruken av digitale tvillinger lar oss predikere hvordan veienes tilstand vil utvikle seg. Allerede i planleggingsfasen av veibyggingen kan vi legge til rette for fremtidige løsninger for proaktivt drift og vedlikehold. Den digitale tvillingen har derfor stort potensiale for å gi mer vei for pengene, økt oppetid og trygghet til veibrukere som deg og meg, forklarer Dahl.

I tillegg til bruk av digitale tvillinger vil de 11 minutters innleggene under ISYtalks handle om smarte prosesser rundt kontraktsoppfølging, gevinster og god samfunnsøkonomi ved helhetlige løsninger, tilstandskartlegging med 360 graders skanner og hva ML/AI vil bidra med i fremtidens veiforvaltning.

Mye samfunnsøkonomi i gode IT-løsninger

I dag er det mange veier med store behov for vedlikehold, og Rådgivende Ingeniørers Forening har estimert at etterslepet har en prislapp på hele 3.200 milliarder kroner. Det er derfor viktig at hver eneste vedlikeholdskrone benyttes så fornuftig som mulig, og ISYtalks er en arena for å vise hvordan dette kan løses med innovative IT-løsninger.

– Et av våre samfunnsoppdrag er å utvikle IT-løsninger som gjør at pengene som er satt av til vei brukes så godt og effektivt som mulig, slik at hver skattekrone kommer veibrukerne til nytte. Dette er et stort satsningsområde for NoIS, og vi skal sørge for at det ligger mye god samfunnsøkonomi i å bruke våre IT-løsninger. Hvis du jobber innen veiforvaltning og lurer på hvordan dette skjer i praksis, er ISYtalks definitivt verdt å få med seg, avslutter Marstein Engen.

Er du nysgjerrig på fremtidens løsninger innen digitalisering av veiforvaltning? Påmelding og mer informasjon om programmet på ISYtalks finner du på www.isytalks.no.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss