Norconsult, her ved konsernsjef Egil Hogna, økte inntektene med 11,3 prosent i andre kvartal.

God vekst for Norconsult

I et marked preget av usikkerhet leverte Norconsult sterk vekst i andre kvartal. Norconsult hadde 1 859 millioner kroner i netto driftsinntekter, mot 1 671 millioner kroner i samme periode i 2021, noe som gir en omsetningsvekst på 11,3 prosent. Netto organisk vekst endte på rundt 9 prosent.

– Vi er svært godt fornøyde med veksten i Norconsult i andre kvartal, og det er et høyt aktivitetsnivå i konsernet. Samtidig er det utvilsomt betydelig usikkerhet fremover i bransjen med geopolitisk uro og høye energi- og råvarepriser, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Norconsults driftsresultat før goodwill-avskrivninger (EBITA) endte på 158 millioner kroner i andre kvartal 2022 mot 167 millioner kroner i andre kvartal 2021. EBITA-marginen i andre kvartal endte på 8,5 prosent mot 10 prosent i samme periode i 2021. Nedgangen skyldes i hovedsak et høyere kostnadsnivå etter pandemien knyttet til mer reiser, kurs, arrangementer og aktiviteter.

I første halvår 2021 hadde Norconsult netto driftsinntekter på 3 788 millioner kroner, 12,1 prosent høyere enn i samme periode i 2021. Norconsults driftsresultat før goodwill-avskrivninger (EBITA) ble 379 millioner kroner i første halvår, mot 342 millioner kroner samme periode 2021.

God ordrereserve
I løpet av andre kvartal har Norconsult inngått flere viktige kontrakter.

I april signerte Skanska Norge og Statens vegvesen kontrakten om bygging av entreprise E103 Strand – Ramstadsletta der Norconsult er prosjekterende. I juni ble Norconsult og datterselskapet Nordic – Office of Architecture valgt som prosjekterende i byggingen av Samling av psykisk helse Nordbyhagen (PHN) som er et viktig prosjekt i utviklingen av Akershus universitetssykehus.

Norconsult Sverige vant et offentlig anbud på to innendørs svømmebasseng i Gøteborg, og fagområder som arkitektur, akustikk, landskapsarkitekter, brann og CAD/BIM-koordinering er involvert.

Norconsult Danmark har, sammen med datterselskapet RUBOW Arkitekter, vunnet en treårig rammeavtale på arkitektur og teknisk rådgivning med det danske eiendomsselskapet Domea.dk.

Attraktiv arbeidsgiver
Norconsult har i dag 5 300 medarbeidere og har en sterk rekrutteringskraft både mot seniorrådgivere og nyansatte. I mai ble Norconsult kåret til bransjens mest attraktive arbeidsgiver av studentene. Rangeringen av Norges mest attraktive arbeidsgivere er basert på studentenes karrierepreferanser og ble offentliggjort under Universum Awards. I underkant av 11 000 studenter har sagt sin mening og kåret Norconsult til bransjens beste rådgivningsselskap.

– Totalt sett ser 2022 bra ut, men samtidig er det behov for å følge med på markedsutviklingen fremover. Norconsult er godt rustet for fremtiden og det er høy etterspørsel etter vår brede kompetanse. Sammen med våre kunder bygger vi fremtidens samfunn, vi videreutvikler våre tjenester og kompetanse, og vi tiltrekker oss nye medarbeidere, sier Egil Hogna.