Fremtidens operasjonsrom Foto Lars Bugge Aarset 212
Helseminister Ingvild Kjerkol åpnet fremtidens operasjonsrom

Helseministeren åpnet fremtidens operasjonsrom

Norconsult, NTNU og St. Olavs Hospital vil redusere farlige infeksjoner som skyldes luft- og kontaktbåren smitte i forbindelse med operative inngrep på sykehus. I dag åpnet helseminister Ingvild Kjerkol det som kan bli fremtidens operasjonsrom.

Infeksjoner i sår etter operasjoner er et stort problem både i Norge og resten av verden. I 2018 var andelen infeksjoner etter operasjoner på mellom 1,6 og 13,4 prosent, ifølge Folkehelseinstituttet i Norge. I Sverige dør 1 500 pasienter hvert år som følge av postoperativ smitte med påfølgende infeksjoner (kilde: Sosialstyrelsen, Sverige). Til sammenligning døde det i Sverige 324 personer i trafikken i 2018.


Heier på initiativet

– Sykehusinfeksjoner er de vanligste komplikasjonene i helsetjenesten, og det skjer dessverre veldig ofte. Jeg er derfor glad for at Norconsult, St. Olavs hospital, NTNU med samarbeidspartnere ønsker å bidra til å redusere denne typen infeksjoner. Det er dessuten kjempespennende og viktig å se hvordan vi kan bruke ny teknologi som XR og maskinlæring til å utvikle og forbedre helsetjenesten vår, og løse konkrete utfordringer vi møter som fellesskap. Jeg heier på denne typen initiativ, sier Ingvild Kjerkol.

Norconsults prosjektleder Thorgeir Harsem presenterte prosjektet POSIred (POSI = postoperative sårinfeksjoner). I tillegg til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, var rektor Anne Borg ved NTNU samt Norconsults konsernsjef Egil Hogna, til stede.

– Dette arbeidet er veldig viktig. Prosjektet er på mange måter bare i startgropen, men jeg vil likevel takke alle som er med og bidrar, inkludert våre egne medarbeidere. Deres kunnskap og kompetanse er det viktigste verktøyet i dette prosjektet, sier Egil Hogna.


Tett samarbeid

– I dette prosjektet er det mange gode hoder som har funnet sammen ved NTNU, St. Olavs hospital og Norconsult. Det gode samarbeidet er en styrke vi skal fortsette å bygge videre på. Fordi samarbeid gir resultater. Det er også på sin plass å rette en stor takk til Forskningsrådet og Norconsult som har finansiert laben, sier rektor Anne Borg ved NTNU.


Utvidet virkelighet

Laboratoriet som benyttes i prosjektet er designet som et operasjonsrom, med teknologi og utstyr som gjør det mulig å synliggjøre ventilasjonsstrømmer og partikler i luften samt stereokameraer som registrerer bevegelsesmønsteret til helsepersonellet. Det bygges opp et XR-verktøy (utvidet virkelighet) som fanger opp samspillet mellom bevegelsene til helsepersonellet, virtuelle luftstrømninger og distribusjon av partikler i rommet.

Under åpningen fikk statsråden og de andre deltakerne en grundig gjennomgang av prosjektet, samt en demonstrasjon av laboratoriet der et kirurgisk team fra St. Olavs Hospital gjennomførte en simulert operasjon.

Reduserer smitterisiko med ventilasjonssluse

En viktig del av løsningen er å eliminere luftsmitte utenfra operasjonsrommet. Dette har Norconsult løst ved å designe og bygge en spesialsluse, som operasjonsteamet må gjennom for å komme inn i operasjonsstuen. De må da passere en høyhastighets luftstrøm, som forhindrer at partikler følger med personalet inn i slusen og videre inn i operasjonsrommet. Det er hovedsakelig fire smittekilder som kan forårsake postoperative infeksjoner i et operasjonsrom, nemlig pasienten selv, operasjonspersonale, instrumenter og luftbåren smitte som følger med personalet. Med denne ventilasjonsslusen reduseres risikoen for smitte utenfra rommet.

 

Om Norconsult

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse, tverrfaglig kompetanse og samarbeid.Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 900 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden.Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss