Filipstad Norconsult
Norconsult, Nordic Office of Architecture og SLA er nå engasjert av Oslo kommune for å lage en overordnet plan for teknisk infrastruktur, mobilitet og blågrønn struktur på Filipstad i Oslo.

Høye ambisjoner for Filipstad

Filipstad skal utvikles til en miljøvennlig, bærekraftig og fremtidsrettet bydel som er rustet for klimaendringer. Norconsult, Nordic Office of Architecture og SLA er nå engasjert av Oslo kommune for å lage en overordnet plan for teknisk infrastruktur, mobilitet og blågrønn struktur.

Etter ombyggingen av Aker Brygge, Tjuvholmen og Bjørvika de seneste tiårene, er turen nå kommet til Filipstad og en av Oslos mest attraktive sjøfronttomter. Filipstad skal utvikles til en levende, ny fjordbydel med nærmere 3 000 nye boliger, attraktive næringslokaler og et rikt publikumstilbud.

Attraktiv sjøfront

De tre rådgiverne Norconsult, Nordic Office of Architecture og SLA er engasjert av Oslo kommune til Filipstad-oppdraget.

– Vi gleder oss til å finne gode, tverrfaglige løsninger på de mulighetene et så omfattende, sjønært og sentralt byutviklingsprosjekt byr på. Fageksperter i vår gruppering skal støtte Oslo kommune i deres ambisjon om å levere et prosjekt i tråd med FNs bærekraftsmål og FutureBuilts bærekraftskriterier, sier Bård Hernes, konserndirektør Hovedkontor i Norconsult.

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen, der blant annet klima og energi, sosial bærekraft, sirkulære bygg og bydeler står sentralt.

Filipstad er et komplekst område, noe som setter høye krav til godt samarbeid mellom Oslo kommune, rådgiverne og andre involverte. Det skal blant annet tilrettelegges for tidsriktig infrastruktur, samtidig som Filipstads historikk ivaretas, samt gode byplangrep og mobilitetsløsninger for fremtiden.

– Nå legges premissene for fremtidens Filipstad, der en bærekraftig infrastruktur vil legge grunnlaget for en mangfoldig bydel med et variert utvalg av boliger og opplevelser, sier Erik Urheim, partner og arkitekt i Nordic Office of Architecture.

Tilgjengeliggjør fjorden

Utformingen av Filipstad har lenge vært diskutert, og debatten handler blant annet om flytting av dagens utenriksfergeterminal, utforming av et nytt lokk over E18, tilknytningen til Frogner samt hvordan Oslos befolkning gjennom utviklingen av Filipstad skal sikres tilgang til Oslofjorden. Landskapsarkitektteamet på Filipstad er rigget med fageksperter fra både Norconsult og SLA.

– Å skape den nye samordnede planen for Filipstad er en landskapsarkitektonisk drømmeoppgave. På Filipstad vil vi sette naturen først ved å skape en ustrakt blågrønn struktur som sikrer bydelen mot flom og styrtregn, og som samtidig optimerer den i forhold til mikroklima, luftforurensning, urbane varmeøyer og biodiversitet, sier Kjersti Wikstrøm, daglig leder i SLA Norge.

Kjersti Wikstrøm peker også på at naturbasert design vil skape en lang rekke varierte byrom, parker og havnepromenader, som vil gjøre Filipstad til et spesielt område i Oslo med tett kontakt til fjorden, et aktivt byliv, sterke sosiale fellesskap og økt livskvalitet. 

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Kristoffer Holm Pedersen, kommunikasjonsdirektør, +4560809394, khp@sla.dk

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. Nordic Office of Architecture er et heleid datterselskap av Norconsult, med arkitekter fordelt på kontorer i Norge, Danmark og Island. 

Om Nordic Office of Architecture

Nordic Office of Architecture er et av de mest fremtredende arkitektkontorene i Norden. Vi har rundt 400 arkitekter i Oslo, København, Aarhus og Reykjavik, med omfattende erfaring fra gjennomføring av store komplekse prosjekter i Norge og utlandet. Våre prosjekter er forankret i en dyp forståelse av menneskelige behov og respekt for naturen, kombinert med lokal innsikt og internasjonalt perspektiv. Gjennom vår varierte portefølje av store og små prosjekter, er vårt overordnede mål å bidra til utviklingen av velfungerende samfunn hvor folk trives. 

Om SLA

SLA er en av Nordens største landskapsarkitekter med 130 arkitekter, biologer, antropologer og byplanleggere. SLA jobber med levende urbane landskap som forbedrer kvaliteten av bymiljøet og byens liv, samtidig som de løser praktiske utfordringer med naturen som middel. SLA har lang og tung erfaring med både steds- og byutviklingsprosesser, planlegging, utvikling og gjennomføring av komplekse by- og landskapsprosjekter. I Oslo står SLA blant annet bak allmenningene i Bjørvika, byrommene i Vika, landskapet for det nye Vikingtidsmuseet, og parkene og byrommene i Sommerrokvartalet. SLA skaper byer med de beste mulige vilkår for liv – alt liv.