Implenia og Norconsult skal bygge Tangenvika jernbanebru

Bane Nor og Implenia har inngått kontrakt om bygging av jernbanebru for dobbeltsporet jernbane over Tangenvika i Stange kommune i Innlandet. Norconsult skal bistå Implenia med alle prosjekteringsarbeider knyttet til denne kontrakten. Arbeidene starter i løpet av første halvår 2022.

Kontrakten, som er en totalentreprise for Tangenvika jernbanebru, er den andre av hovedkontraktene på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Jernbanebrua blir i overkant av én kilometer lang og kontrakten omfatter også cirka to kilometer dagsone for det nye dobbeltsporet mellom Espa og Furnesbakken.

Komplekst og spennende byggeprosjekt
Tangenvika jernbanebru er et komplekst og spennende byggeprosjekt. Brua krysser fjorden i et område hvor det er utfordrende fundamenteringsforhold og hvor vanndybden er opptil 50 meter. Brua er forutsatt fundamentert på frittstående pelegrupper i vann. Anleggsarbeidene skal utføres med minst mulig påvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa.

– Vi ser frem til å detaljplanlegge landets lengste jernbanebru. Gjennom tilbudsfasen har Implenia og Norconsult utviklet et konkurransedyktig brukonsept som BaneNor vurderte som den teknisk og økonomisk beste bruløsningen. Å prosjektere store bruer er et viktig satsningsområde for Norconsult, og det er spesielt moro å vinne dette prosjektet sammen med Implenia som er en erfaren bruentreprenør, sier prosjektdirektør i Norconsult, Magnar Myhre.

Bærekraft er et strategisk viktig satsingsområde både for Norconsult og Implenia og prosjektet blir CEEQUAL-sertifisert. Tangenvika jernbanebru blir et fulldigitalt prosjekt. Ved hjelp av smarte tekniske løsninger har prosjektet som ambisjon å redusere utslipp og belastning for naboer og miljø.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss