3. mai arrangerte Norconsult Samfunnskonferansen 2017 i Bærum Kulturhus i Sandvika.

Innholdsrik dag på Samfunnskonferansen

Samhandling og effektivitet sto på agendaen da Norconsult inviterte kunder, konkurrenter, samarbeidspartnere, studenter og egne ansatte til den aller første utgaven av Samfunnskonferansen i Bærum Kulturhus onsdag 3. mai.

Foran en fullsatt sal ønsket konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, velkommen til et variert program ledet av journalist og forfatter Mah-Rukh Ali.

– Samfunnskonferansen er et viktig samlingspunkt og arena for å diskutere de store problemstillingene vi som bransje står overfor i årene som kommer. Vi er opptatt av å skape en bevissthet rundt de viktigste endringene som må til for å lykkes med å bygge Norge effektivt i fremtiden. Da er en åpen debatt med representanter fra hele verdikjeden og fra både det offentlige og det private svært viktig, slik at vi i felleskap kan finne løsninger, sier konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Kåre Willoch med historisk tilbakeblikk

I et ellers fremtidsrettet program, trakk tidligere statsminister Kåre Willoch (H) trådene bakover i sitt åpningsforedrag, hvor han slo an tonen med det gamle sitatet «Man gjentar historiens feilgrep fordi man ikke kjenner historien». Han tok blant annet for seg bakgrunnen og konsekvensene av den økonomiske verdenskrisen i mellomkrigstiden og oppbyggingen av den norske velferdsstaten, med varierende spillerom for næringslivet.

– Vi må gi skaperkraft, handlefrihet og rikelige muligheter til næringslivet, konkluderte han.

Innholdet i konferansen bar tydelig preg av en bransje som er i endring, med økt digitalisering, ny kompetanse og økt samarbeid også mellom konkurrenter. Dette kom blant annet frem gjennom presentasjonen av tre høyaktuelle prosjekter som Norconsult er tungt inne i; Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, Nedre Otta Kraftverk og DiVA.

Fremtidsrettede prosjekter og generasjon Y

Bane NORs Morten Klokkersveen tok publikum med på en virtuell reise fra Sandvika til Hønefoss, og fortalte om trasévalg, utfordringer og muligheter på det omfattende samferdselsprosjektet, som skal bli et demonstrasjonsprosjekt for effektiv planlegging og gjennomføring.

Oppdragsleder for prosjektet Nedre Otta kraftverk, Tore Lie Falkenberg fra Norconsult, la stor vekt på generasjon Y i sitt foredrag. Falkenberg mener at arbeidstakerne som «ble født før OL på Lillehammer, men er for unge til å huske Tsjernobyl» og fikk sin første mobiltelefon på barneskolen, har bedre forutsetninger for å tilegne seg ny digital kunnskap raskt, og tar med seg en kompetanse inn i bedriftene som vil ha mye å si både for dagens og fremtidens prosjekter. Et godt eksempel er nettopp Nedre Otta kraftverk, hvor digitale 3D-modeller helt har tatt over for 2D-tegninger.

– Min påstand er at generasjon Y er nøkkelen til å lykkes i morgendagens bygg- og anleggsbransje, sa han.

DiVA og Digbygg

Også DiVA – eller Digital VA-forvaltning – er et godt eksempel både på hvordan samarbeid og digitalisering skaper nye løsninger og forretningsmuligheter. Sammen med flere andre aktører, blant annet SINTEF og Asplan Viak, har Norconsult utviklet et digitalt verktøy for planlegging og sanering av VA-anlegg i norske kommuner; DiVA-guiden.

– Det vi gjør, er at vi hjelper kommunen med å lage en hovedplan vann og avløp, eller på et litt mer detaljert nivå, en saneringsplan vann og avløp. Og det gjør vi ved hjelp av dette DiVA-prosjektet, sa Tom Baade-Mathiesen fra Norconsult, som har ledet dette arbeidet.

Digibygg-sjef Jan Myhre fra Statsbygg fortalte om ambisjonen om å finne permanente løsninger for mer effektive byggeprosesser og smartere bygg. For å lykkes mener han at man må røske tak i etablerte kulturer og standarder og våge å tenke helt nytt. Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet snakket om effektivisering, digitalisering og endringer i det offentlige, mens Ingrid Dahl Hovland fra Norske Veier tok for seg det effektive leverandørsamarbeidet. Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog og «Head of future» i Helsingborgs stad Micco Grönholm, trakk blikket litt lenger ut i samfunnet og fortalte om hvordan digitalisering, kreativitet, og nye samarbeidsformer bidrar til nye muligheter og løsninger i deres kommuner, mens statsviter Erling Dokk Holm snakket om prosessen som hjelpemiddel for økt effektivitet.

Innkjøpskompetanse

I forkant av Samfunnskonferansen har RIF gjennomført en spørreundersøkelse blant 175 toppledere i medlemsbedriftene og 50 representanter for de unge rådgiverne, for å kartlegge hvordan man kan effektivisere planleggings- og byggeprosessen i Norge.

– Det første spørsmålet var tildeling, og det som pekte seg ut her, var at innkjøpskompetanse var det aller viktigste, fortalte RIF-leder Liv Kari Skudal Hansteen.

Behovet for finansiell forutsigbarhet, gjennomføringsmodeller som legger til rette for samarbeid og en leverandørstrategi som legger til rette for økt kompetanse og konkurransekraft, var andre ting som utpekte seg i undersøkelsen. Samfunnsdebatten hvor Skudal Hansteen, konsernsjef i AF-gruppen, Morten Grongstad, Paul Chaffey, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i Norge, Egil Skavang, samt Per Kristian Jacobsen satt i panelet, tok utgangspunkt i denne undersøkelsen.

Bredt arrangement med tankevekkende innlegg

– Det var et veldig bredt og fint arrangement med mange artige innspill. Debatten var fin, og Kåre Willoch var morsom, konkluderte senior sivilingeniør Erling Graarud i Via Nova Plan og Trafikk AS, som selv er involvert i Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Også Yen Chantal Tran og Laila Sandvold Macdonald var fornøyd med dagen

– Spennende! Og moro at de inviterte Willoch sa Tran, som er ingeniør og flyttet til Sandvika etter at jobben i oljebransjen på Vestlandet forsvant for et par-tre år siden. Som ny bærumsinnbygger satte hun også pris på ordførerens innlegg om kommunen.

– Aktualiteten var bra, og det var gode innledere. Dokk Holm er alltid tankevekkende og forfriskende i det faglige, og Willoch er fortsatt like skarp, sa Macdonald, journalist i Elmagasinet.