Innlegg: Uteluft gir inneluft

Hvilket regelverk har vi for å hjelpe oss til å få et så godt innemiljø som mulig?, skriver fagkoordinator VVS i Norconsult, Arne Pihl Bordi.

Vi har et sammensatt regelverk som skal sikre at inneklimaet blir tilstrekkelig godt for de som skal oppholde seg i bygningen. Vi kan ikke kun forholde oss til teknisk forskrift når vi planlegger og bygger. Hensikten med vårt sammensatte regelverk er å sikre tilstrekkelig godt inneklima for alle, ikke bare for de som er 100% fri for luftveisplager, jfr. fokuset vårt samfunn har i dag på universell utforming, skriver Bordi.

Les hele saken i Norsk VVS.