Innlegg: Utydelig regelverk om solskjerming

De fleste nye leiligheter leveres ikke med tilstrekkelig og lovpålagt solskjerming, skriver ingeniør Ingve Olai Ulimoen i Norconsult.

I revidert TEK10 (ofte kalt TEK15) faller minstekravet til total solfaktor (g-verdi < 0,15 for glass/vindu inkludert solskjerming) bort. Dette betyr at bygninger med kjølebehov kan slippe utvendig solskjerming mot øst, sør og vest, så lenge de ivaretar energirammekravet. Med revidert TEK10 blir regelverket enda mer utydelig skriver Ulimoen.

Les hele saken i Byggeidustrien.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss