Nedre Otta kraftverk vant internasjonal tunnelpris. (Foto: Norconsult/ Hafslund Eco)

Internasjonal tunnelpris til Nedre Otta kraftverk

Vannkraftprosjektet Nedre Otta kraftverk gikk i forrige uke helt til topps i prestisjetunge ITA Tunneling Awards 2020 i klassen prosjekter under 50 millioner euro, i konkurranse med tunnelprosjekter fra hele verden. Norconsult har vært prosjekterende og teknisk rådgiver fra tidlig fase frem til bygging.

Eierne av anlegget er Eidefoss, Hafslund Eco og Eidsiva. Prosjektet ble i hovedsak gjennomført i organisasjonen til Hafslund Eco. Skanska har vært hovedentreprenør i prosjektet, og Skanskas konserndirektør Steinar Myhre retter en stor takk til alle som har bidratt, og en spesiell takk til Norconsult for godt og konstruktivt samarbeid.

Også Ryfast, der Norconsult har hatt prosjekteringsansvar for alle fagområder, og den 60 år gamle Spiralen i Drammen var blant finalistene. Ryfast i kategorien «Major Project of the Year» og Spiralen i kategorien «Oddities of the Underground».

Skryter av godt samarbeid

– I tildelingen er det lagt vekt på det gode samarbeidet mellom partene, digital samhandling og gjennomføring, samt effektiv gjennomføring av tunnelarbeidene med moderne utstyr og høy kompetanse på stuff. Slik sett må vi anerkjenne de andre aktørene i prosjektet, og da spesielt Hafslund Eco for gjennomføringen av hele prosjektet, og Skanska for en vellykket gjennomføring av tunnelarbeidene, sier Sten-Ole Nilsen, direktør for Energidivisjonen i Norconsult.

– Når det gjelder den digitale samhandlingen og gjennomføringen, kan vi være stolte av Norconsults kompetente ingeniører som har vært navet i dette og helt avgjørende for et vellykket prosjekt, avslutter Nilsen.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss