Adm. dir. i Norconsult Informasjonssystemer, Ola Greiff Johnsen, holdt åpningsinnlegget på ISYdagene 2019.

ISYdagene er i gang

ISYdagene er Norconsult Informasjonssystemers (NoIS) årlige kundekonferanse. Konferansen går over to dager og arrangeres i år på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Konferansen samler nærmere 400 deltagere, og det er syv parallelle sesjoner med foredrag. I løpet av de to dagene konferansen varer, holdes det ca. 100 foredrag.

I tillegg til interne foredragsholdere fra NoIS og Norconsult, holdes det innlegg fra kunder og samarbeidspartnere, slik som Marcus Holler (Hexagon Geospatial), Kaja Sørgård (BIR privat), Kari Fjeldbraaten (Visma), Are Kjetil Nordgaard (NTE Energi), Tony Wåhlen og Anita Sunde (Kartverket), Odd Terje Helle (Sira Kvina Kraftselskap), Knut Helge Skare (Ålesund kommune), Kristin Raml og Olle Ruden (Bygganalyse), Annike Gullestad (Bybanen Utvikling) og Inge Handagard (AF Anlegg).

Konferansen ble åpnet mandag morgen med innlegg fra administrerende direktør i NoIS, Ola Greiff Johnsen. Han viste nyheter fra NoIS, og fokuserte spesielt på leveransen av digital samhandlingsplattform til AF og Nye Veier, for å møte Nye Veiers krav til digitalisering i kontrakten for E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst.