Jørgen Biørn blir ny prosjektdirektør innen Samfunn og byutvikling i Norconsult.
Jørgen Biørn blir ny prosjektdirektør innen Samfunn og byutvikling i Norconsult.

Jørgen Biørn ny prosjektdirektør innen Samfunn og byutvikling i Norconsult

Jørgen Biørn (43) går 1. juni inn i rollen som ny prosjektdirektør for markedsområde by- og eiendomsutvikling. Der vil han styrke Norconsults allerede omfattende fagekspertise på feltet.

Biørn har vært ansatt i Norconsult siden 2021, som gruppeleder for strategi og byutvikling i avdeling for byutvikling.

– Jeg er svært glad for at Jørgen har takket ja til stillingen som prosjektdirektør. Hans evne til å gjennomføre komplekse planprosesser, i kombinasjon med en dyp forståelse for økonomiske drivere innen eiendomsutvikling vil gagne våre kunder og vårt sterke fagmiljø. Jørgen har et imponerende markedsgrep og bredt kontaktnett, og hans lederegenskaper og mentorferdigheter vil styrke vårt team ytterligere. Som medlem av divisjonens ledergruppe vil han være sentral for vår videre strategiske satsning, sier Thora Heieraas, direktør for Samfunn og byutvikling i Norconsult.

Tverrfaglige, komplekse prosjekter

Biørn er utdannet byplanlegger fra NMBU og har 17 års erfaring fra tidligfasearbeid, prosjektledelse, planlegging og komplekse reguleringsprosesser, blant annet i AART Architects og Rambøll. I dag jobber han blant annet med transformasjonsprosjekter av store sykehusområder til boliger, og med utvikling av komplekse næringsbygg for Campus Ullevål og Oslo Science Hub.

–  I de tre årene jeg har vært i Norconsult har jeg jobbet med svært spennende prosjekter og kunder. Nå gleder jeg meg til å fortsette det tverrfaglige og strategiske arbeidet i selskapet, både internt og mot markedet. Sammen med våre sterke datterselskaper har vi store muligheter og en vanvittig slagkraft. Jeg har stor tro på fremtidsmulighetene som ligger i skjæringspunktet mellom strategisk by- og arealplanlegging, eiendomsutvikling, arkitektur og bærekraft, sier Jørgen.

Divisjon samfunn- og byutvikling har om lag 110 medarbeidere og består av fem avdelinger innen landskapsarkitektur, byutvikling, mobilitet og samfunn, byggesak og plan. Les mer her: Våre tjenester innen samfunn og byutvikling - Norconsult

  • Benedicte Bratt Jakhelln

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss